Rząd mówi „nie” poselskiej propozycji dotyczącej ubezpieczeń rolnych

0
415

Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt ustawy wprowadzający minimalną sumę limitów dopłat określonych w umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat na dany rok.

Projekt ustawy złożyli posłowie Lewicy w kwietniu. Zakłada on, że minimalna kwota będzie ustalana na podstawie zaproponowanego algorytmu z wykorzystaniem dwóch zmiennych: stawki jednolitej płatności obszarowej przysługującej w roku poprzedzającym rok, w którym dopłaty będą wypłacane (JPO), oraz powierzchni użytków rolnych ogółem (URO), a także stałą równą 7 – odpowiadającą ok. 14% iloczynu – podał farmer.pl za PAP.

 „Wprowadzone zmiany skutkować będą wzrostem wydatków budżetu państwa z tytułu dopłat do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W ustawie budżetowej na rok 2021 przewidziano na ten cel 400 mln zł. W przypadku wykorzystania projektowanego algorytmu kwota wydatków z budżetu państwa na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynosiłaby w roku 2021 ponad l071 mln zł” – czytamy w stanowisku rządu.

Ponadto, w stanowisku poinformowano, że w marcu 2022 r. zakończy się realizacja (w ramach GOSPOSTRATEG-a) trzyletniego projektu badawczego pt. „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”. Jego celem ma być wypracowanie nowego rozwiązania zwiększającego efektywność i racjonalność stosowania dotacji z budżetu państwa do oferowanych rolnikom produktów ubezpieczeniowych, jak również poszerzenie ich listy.

Przypomniano też, że w II kwartale 2022 roku do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy ustalający 10-letni limit wydatków budżetowych na realizację dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Więcej:

https://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpieczenia…

(AM, źródło: farmer.pl, PAP)