PZU z pomocą dla Ukraińców

0
422

Od początku agresji Rosji na Ukrainę Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom tego kraju. Firma organizuje zbiórki darów i pieniędzy, a także transporty rzeczy potrzebnych uchodźcom na granicę polsko-ukraińską. Zaoferowała też 30-dniowe OC komunikacyjne dla przybywających do Polski autami na ukraińskich numerach, finansując im koszt składek, a także dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w placówkach PZU Zdrowie świadczących usługi w ramach NFZ. PZU pomaga również dotrzeć do Polski i zapewnia opiekę pracownikom swoich spółek na Ukrainie i ich rodzinom.

Od 28 stycznia w centrali PZU działa sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację i podejmuje decyzje dotyczące spółek i pracowników PZU Ukraina oraz pomocy dla uchodźców. Działania są wdrażane systemowo w różnych obszarach – od zapewnienia obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych tym, którzy wjeżdżając do Polski, ich nie posiadają, przez pomoc medyczną, rzeczową i finansową, aż po zapewnienie aktywności sportowych dzieciom z Ukrainy.

– Pomoc ukraińskim koleżankom i kolegom jest dla nas sprawą pierwszorzędną. Wiele z tych osób pozostało na miejscu, by walczyć o swój kraj. Pomagamy natomiast ich rodzinom. Część już dotarła do Polski i jest pod naszą opieką. Mamy też kontakt z kolejnymi zmierzającymi ku polskiej granicy. PZU zapewnia im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów, środki niezbędne do życia – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

Ubezpieczyciel zainicjował także akcję dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do Polski samochodami zarejestrowanymi w ich kraju, a nie mają wykupionego wcześniej u siebie ubezpieczenia Zielonej Karty. Zakład udostępnia Ukraińcom 30-dniowe polisy OC granicznego i bierze na siebie koszt składek. Są one dostępne u dyżurujących na ośmiu przejściach granicznych agentów PZU oraz we wszystkich oddziałach i biurach agentów PZU. W ciągu pierwszych 15 dni tej akcji ubezpieczyciel wydał już ponad 22,3 tys. takich polis.

– Istotą działalności PZU jest dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo, czyli o wartości fundamentalne, którym wojna zagraża najbardziej. Dlatego solidarnie i szeroko włączyliśmy się w ogólnonarodową akcję wsparcia dla obywateli Ukrainy. To naturalna rzecz dla PZU jako firmy wrażliwej społecznie. Dziś staramy się nieść pomoc w formie jak najbardziej praktycznej i użytecznej dla uchodźców – wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

Uchodźcy ukraińscy mogą skorzystać z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, badań oraz konsultacji specjalistycznych w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie, które świadczą usługi w ramach NFZ. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. W ciągu ostatnich dwóch tygodni lekarze PZU Zdrowie udzielali również pomocy w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim. Oddelegowani medycy pełnili dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Tomaszowie Lubelskim, dokąd trafiają uchodźcy z Ukrainy potrzebujący opieki medycznej. Byli obecni także w obsługiwanych przez szpital punktach recepcyjnych w Tomaszowie i Lubyczy Królewskiej.

Grupa PZU jest także operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Zapewnia ona przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy dostęp do profesjonalnej pomocy konsultantów i lekarzy poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej: w nocy, w weekendy i święta. Jest obsługiwana m.in. w języku ukraińskim. Dlatego nalepki z numerem infolinii zostały umieszczone przez wolontariuszy PZU na 15 tys. naładowanych powerbankach, które zakład zakupił dla uchodźców i dostarczył do punktów na granicy.

Ubezpieczyciel nabył i przekazał również dla uchodźców ukraińskich na Lubelszczyźnie pościel i materace. 500 trafiło do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, a 200 do Urzędu Miasta Hrubieszów.  Do tego dodał 4 tys. koców. Trafiły do Zamościa i Hrubieszowa. Ponadto PZU Zdrowie przekazało do bazy odbiorczej w Lublinie materiały chirurgiczne do operacji i opatrywania rannych, które trafią do ukraińskiego szpitala miejskiego w Równem koło Łucka.

Rzeczy potrzebne uchodźcom, takie jak kubki termiczne, termosy, jednorazowe talerze na zupy i kubki, koce termiczne itp. są także przedmiotem zbiórek pracowniczych w firmie. Wielu pracowników angażuje się w pomoc i wolontariat na terenach przygranicznych. Fundacja PZU utworzyła także specjalne konto, na które do odwołania można dokonywać wpłat na rzecz uchodźców.

Wykorzystując kontakty pracowników na Ukrainie, PZU włączył się w akcję pod patronatem małżonki polskiego ambasadora w Kijowie Moniki Kapy-Cichockiej, w którą zaangażowany jest też PKO BP i ukraiński Kredobank. Dzięki zorganizowaniu i sfinansowaniu transportów udało się przywieźć do Polski już 150 osób z Ukrainy, głównie samotnych matek z dziećmi oraz sierot, m.in. z prowadzonego przez dominikanów ośrodka w Fastowie niedaleko Kijowa.

Grupa PZU stara się też zapewnić dzieciom z Ukrainy namiastkę normalności. 12 marca odbył się już pierwszy trening zorganizowany dla nich  przez Akademię ZKS Olimpię Elbląg przy wsparciu Dobrej Drużyny PZU, która ufundowała stroje oraz obuwie piłkarskie. Zajęcia będą odbywały się w każdą sobotę, a część dzieci dołączy do zajęć akademii. Nabór na treningi dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami ogłosiła także Futbolowa Banda, której sponsorem jest PZU.

(AM, źródło: PZU)