PZU Zdrowie połączy się z CM Nowa5

0
658

17 stycznia został uzgodniony i przyjęty uchwałą zarządu PZU Zdrowie plan połączenia operatora ze spółką CM Nowa5 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku CM Nowa5 na PZU Zdrowie. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie będzie także wymagane podjęcie uchwały o zmianie statutu PZU Zdrowie dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego.

W wyniku połączenia spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki CM Nowa5. Ta ostatnia zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru.

(AM, źródło: PZU Zdrowie)