Regulacja statusu prawnego UTO ułatwi życie ubezpieczycielom

0
205

26 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, w której reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO, np. deskorolka elektryczna). Zdaniem Ilony Tomaszewskiej, dyrektor departamentu rozwoju produktów i procesów w połączonych AXA i UNIQA, wprowadzenie dodatkowych regulacji pozwoli ubezpieczycielom na doprecyzowanie odpowiedzialności za wypadki i szkody, które spowodują użytkownicy e-hulajnóg i urządzeń transportu osobistego.

– Liczymy na to, że coraz większa popularność takich pojazdów będzie sprzyjała zwiększaniu potrzeby posiadania ubezpieczeń, które są już teraz dostępne – mówi ekspertka.

Chodzi głównie o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, bez którego za szkody wyrządzone osobie trzeciej trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Ilona Tomaszewska wskazuje, że choć obecnie nie ma danych dotyczącej takich wydatków, to dla wyobrażenia potencjalnej skali obciążenia finansowego można spojrzeć na średnie koszty wypadków samochodowych.

– UFG prowadził pod koniec 2020 r. ponad 16 tys. spraw, w których kierowcy samochodu muszą zwrócić koszty wypadków. W ponad 500 sprawach odpowiedzialność kierowców wynosi od 50 tys. do 1 mln zł. Średni koszt wypadku samochodowego spowodowanego przez osobę bez ubezpieczenia OC to 17 tys. zł – wylicza dyrektor departamentu rozwoju produktów i procesów w połączonych AXA i UNIQA.

Ekspertka radzi użytkownikom hulajnóg elektrycznych i UTO, by zadbali też o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

– Gdy patrzymy na dane np. z USA, widzimy, że ich skala rośnie w tempie wykładniczym. Według danych Jama Network liczba obrażeń na e-hulajnogach na 100 tys. mieszkańców w USA wzrosła między 2014 a 2018 rokiem o 222 proc. Przy obecnych, niskich kosztach wynajmu e-pojazdów, brakuje przestrzeni na ofertę adekwatnych do ryzyka ubezpieczeń typu usage-based. Potrzeba dalszej współpracy między branżami ubezpieczeniową i mikromobilności, aby zwiększać skalę ochrony ubezpieczeniowej użytkowników – podsumowuje Ilona Tomaszewska.

Więcej na temat regulacji oraz oferty ubezpieczycieli dla użytkowników UTO:

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl