Rekomendacje KNF dadzą impuls wzrostowi cen OC?

0
595

Inflacja, wyższe ceny dla drogowych piratów, a przede wszystkim rekomendacje KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych będą pchały w górę stawki OC – zauważa „Rzeczpospolita”.

W sytuacji ciągle rosnącej inflacji jednym z nielicznych wyjątków są ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które spadają od trzech lat, mimo że koszty likwidacji szkód nieustannie rosną. Ubezpieczyciele od dawna mówią, że taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, bo zagraża rentowności rynku. Mniej więcej od początku roku z rynku zaczęły napływać pierwsze sygnały o odwracaniu się trendu spadkowego. Okazało się m.in., że w niektórych okresach więcej za polisy OC płacili już młodzi właściciele pojazdów, a także posiadacze aut elektrycznych. Również wprowadzona niedawno możliwość sprawdzenia historii wykroczeń kierowcy przez ubezpieczyciela może dać impuls podwyżkowy na rynku.

Na pewno spowoduje go reakcja Komisji Nadzoru Finansowego na to, co dzieje się na rynku OC. KNF wydała rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich celem jest zapewnienie zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenie naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń.

Inflacja, nie tylko szkodowa, oznacza presję na wzrost kosztów napraw, co oznacza droższe ubezpieczenia dla wszystkich kierowców. Rekomendacje KNF będą zjawiskiem, które da kolejny, oprócz inflacji, impuls do wyższych cen – uważa Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 24 lipca, Piotr Skwirowski, Ceny polis OC mogą wkrótce zacząć mocno rosnąć”

(KS, źródło: „Rzeczpospolita”)