Rekordowy rok pod względem interwencji strażaków

0
511

W 2022 roku strażacy odnotowali ponad 608 tysięcy interwencji, o ponad 29 tys. więcej niż w 2021 roku. Była to największa liczba zdarzeń w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej – podała Komenda Główna PSP.

Z analizy ubiegłorocznych danych wynika ponadto, że strażacy interweniowali o 21% częściej niż pięć lat temu, kiedy odnotowano 502 055 zdarzeń, oraz o 36% więcej razy niż w 2016 roku, kiedy miały miejsce 447 003 zdarzenia.

W 2022 roku miało miejsce:

  • 135 968 pożarów,
  • 424 956 miejscowych zagrożeń,
  • 47 895 fałszywych alarmów. 

Przez cały rok powstało 32 320 pożarów w obiektach mieszkalnych, w wyniku których 387 osób straciło życie a 2338 odniosło obrażenia. Ponadto, w związku z emisją tlenku węgla, strażacy odnotowali 4686 interwencji, w których 68 osób uległo śmiertelnemu zatruciu czadem, a 1224 – podtruciu. Od rozpoczęcia sezonu grzewczego w październiku 2022 roku strażacy interweniowali 1298 razy w związku z emisją czadu. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla 34 osoby straciły życie, a 429 odniosło obrażenia. 

W grupie pożarów najczęściej dochodziło do pożarów traw (53 604 zdarzenia), w tym pożary upraw (31 943) oraz pożary traw na terenach nierolniczych (21 661). Ponadto na terenie kraju powstało 6457 pożarów lasów.

W minionym roku strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków działalności sił natury. W przypadku silnego wiatru miało miejsce 125 363 interwencji, opadów deszczu – 14 842, opadów śniegu – 12 114 oraz 3966 interwencji w związku z przyborem wód w rzekach.

W ubiegłym roku odnotowano też 58 700 wypadków drogowych oraz 42 335 działań o charakterze medycznym. Strażacy podejmowali również 18 333 interwencje związane z uszkodzeniami budynków, 8170 akcji ratownictwa chemicznego, 1412 działań ekologicznych oraz 7254 interwencji na akwenach. 

Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województw:

  • mazowieckiego – 90 615,
  • śląskiego – 73 499,
  • wielkopolskiego – 53 695,
  • małopolskiego – 46 498
  • dolnośląskiego – 45 640.

(AM, źródło: KG PSP)