Nowoczesne technologie pomagają w obsłudze klienta multiagencji

0
832

Praca doradcy ubezpieczeniowego jest obecnie ściśle powiązana z użyciem technologii. Nawet jeśli agent dobrze rozpoznaje potrzeby klienta, nie jest w stanie ręcznie poszukać najlepszej polisy wśród dostępnych ofert z ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych. Dobór odpowiednich narzędzi to podstawa.

W multiagencji CUK Ubezpieczenia doradcy klienta korzystają z nowoczesnych rozwiązań, usprawniających codzienne obowiązki. Te autorskie systemy umożliwiają agentom sprawne porównywanie ofert, przekazywanie dokumentów, otrzymywanie raportów, które pozwalają między innymi zweryfikować aktualny stan sprzedaży, a tym samym obsługiwać więcej klientów każdego dnia.

WebCUK

Podstawowym narzędziem pracy agenta w CUK Ubezpieczenia jest WebCUK, czyli kompleksowy system sprzedażowy, który m.in. umożliwia profesjonalną obsługę klienta oraz sprzedaż polis w jednym miejscu.

Narzędzie to posiada nowoczesną porównywarkę cen polis komunikacyjnych, nieruchomości oraz na życie, dzięki czemu agent może w szybkim czasie porównać wszystkie oferty, z ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, i umożliwić klientowi wybór najlepszej dla niego ochrony.

WebCUK jest w pełni transakcyjny, co oznacza, że polisy wystawia się z systemu, a nie z portali każdego z towarzystw ubezpieczeniowych, co skutkuje ogromną oszczędnością czasu i umożliwia obsługę jeszcze większej liczby klientów.

Wbudowany moduł widoku Klienta 360 pozwala na pełną obsługę posprzedażową z komunikacją wznowień i rat poprzez SMS i e-mail.

CRM

Na digitalizację procesu sprzedaży niewątpliwie wpływa rozbudowany CRM, który jest integralną częścią narzędzia WebCUK. Dzięki temu tylko jedno logowanie pozwala wystawić polisę, przeanalizować potrzeby klienta, posługując się overview, czyli pełną informacją o ochronie, jaką posiada klient, oraz zabezpieczyć najważniejsze kwestie, takie jak: obsługa wznowień, rat czy wsparcie doradcy przy każdym kontakcie ze strony klienta.

– Rozbudowany CRM pozwala na codzienne zarządzanie bazą klientów, z podziałem na zadania dzienne, a także wpływa na rozwój biznesu poprzez obsługę zadań leadowych spływających z internetu. Ta funkcja systemu WebCUK zabezpiecza dodatkowo obsługę posprzedażową, weryfikując jakość dokumentacji.

Pracując na CRMie, doradca naszej mulitagencji bądź partner mają możliwość bieżącej obsługi swojej bazy wznowień, a także weryfikację płatności rat, polis. System wspiera również sprzedaż zdalną wielu towarzystw – Direct dla Agenta oraz wiele innych funkcjonalności, które jako CUK Ubezpieczenia udostępniamy naszym agentom – mówi Przemysław Grabowski, członek zarządu multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Przemysław Grabowski

Sprzedaż polisy komunikacyjnej w CUK Ubezpieczenia to tylko trzy kroki.

  1. Doradca klienta wprowadza dane nowego klienta lub korzysta z istniejącej bazy.
  2. Uzupełnia formularz na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu i od razu przechodzi do porównania cen ubezpieczeń u wielu ubezpieczycieli.
  3. Razem z klientem wybiera najlepszą ofertę, generuje polisę i gotowe!

SmartCUK

Doradcy CUK Ubezpieczenia mają do dyspozycji autorską aplikację, zintegrowaną z systemem WebCUK – SmartCUK. Dzięki niej w szybki sposób doradca klienta przeprowadzi kalkulację składki, korzystając z kodu AZTEC, wykona dokumentację zdjęciową do AC oraz rozliczy się z polis w formie elektronicznej.

– Jako multiagencja CUK Ubezpieczenia wspieramy rozwój innowacyjnych narzędzi, dbamy także o jakość pracy naszych doradców klienta, dlatego wprowadzamy kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe do rozliczenia bezpapierowego. Nasz doradca klienta nie musi skanować polisy, logować się na portal towarzystwa ubezpieczeniowego. Wystarczy, że po podpisaniu dokumentu wykona zdjęcie aplikacją SmartCUK, a polisa zostanie zarchiwizowana w naszej bazie oraz odpowiednio zapisana na portalu towarzystwa ubezpieczeniowego.

Warto zaznaczyć, iż minimalizujemy czas rozliczania dziennego – polisy wystawione przez system WebCUK nie wymagają wpisywania do zestawień dziennych – wszystko dzieje się automatycznie. Na koniec dnia doradca klienta generuje tylko kartę pracy, na której znajduje się cała jego produkcja dzienna, a Centrala zajmuje się rozliczeniem sprzedaży z towarzystwami dodaje Przemysław Grabowski.

BI

Partnerzy CUK Ubezpieczenia poza systemem WebCUK otrzymują również spersonalizowane narzędzia zarządcze, jakimi są analizy i raporty PowerBI – lidera systemów BI na świecie.

Dzięki stałemu dostępowi do raportów i systematycznej aktualizacji partner multiagencji CUK Ubezpieczenia może zweryfikować aktualny stan sprzedaży swojej placówki, a nawet konkretnego doradcy.

WebCUK to cała multiagencja w jednym miejscu. W niej porównasz i wystawisz polisę dla klienta, a także się z niej rozliczysz. To zaledwie początek wygodnych funkcji dla każdego multiagenta ubezpieczeniowego.