Rosja: Łukoil kupił sobie ubezpieczyciela

0
493

Drugi co do wielkości rosyjski producent ropy naftowej Łukoil nabył firmę ubezpieczeniową Gardia, dawniej spółkę zależną AIG, jednego z największych na świecie ubezpieczycieli komercyjnych.

W 2022 r. AIG sprzedała swoją spółkę zależną w Rosji lokalnym inwestorom, idąc w ślad za wieloma zachodnimi firmami, które wyszły z Rosji po napaści na Ukrainę. Gardia stwierdziła, że ponieważ międzynarodowy rynek reasekuracji stał się mniej dostępny dla rosyjskiej branży ropy i gazu, zarządzanie technicznym i produkcyjnym ryzykiem w Rosji i za granicą jest kwestią najwyższej wagi.

„Akwizycja firmy ubezpieczeniowej (przez Łukoil) pomoże poprawić jakość zarządzania ryzykiem, stwarza dodatkową pojemność ubezpieczeniową i skutkuje dywersyfikacją portfela” – napisano w komunikacie.

(AC, źródło: Reuters)