RSA łagodnie przeszedł pandemię

0
279

Zysk operacyjny za 2020 r. brytyjskiego ubezpieczyciela RSA wyniósł 751 mln funtów i był o 15% wyższy od 656 mln funtów za 2019 r. Jak podał dyrektor generalny Stephen Hester, grupa wypłaciła ok. 4,6 mld funtów „normalnych” roszczeń i ponad 250 mln funtów z tytułu pandemii.

W następstwie wyroku brytyjskiego Sądu Najwyższego dotyczącego odszkodowań z polis B, rezerwa na straty brutto za 2020 r. wzrosła, ale firma nie spodziewa się obecnie, aby szacowana strata netto uległa faktycznej zmianie. Pandemia spowodowała stratę ubezpieczeniową szacowaną na 25 mln funtów. Ogółem szacowany wpływ netto pandemii na składki, odszkodowania i przychody z inwestycji obciąża wynik operacyjny RSA sumą 42 mln funtów.

Ponieważ w 2020 r. częstość szkód niezwiązanych z Covid-19 była mniejsza o 9–34% w porównaniu z rokiem poprzednim, złagodziło to negatywne skutki roszczeń pandemicznych, spadku przychodów z inwestycji i niższych składek. Współczynnik łączony za 2020 r. wyniósł 91,1% (poprawa z 93,6% za 2019 r.). Współczynnik wypłacalności na koniec 2020 r. wyniósł 189% (178% na koniec 2019 r.). W II kw. 2021 r. możliwe jest zakończenie przejęcia RSA przez kanadyjską firmę Intact Financial do spółki z duńskim Trygiem za 7,2 mld funtów.

(AC, źródło: Insurance Journal)