Rynek ubezpieczeń: KNF zgodziła się na działalność Polski Gaz TUWnŻ

0
631

Na polskim rynku ubezpieczeń pojawi się nowy gracz – Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie (TUWnŻ).

Zgoda na działalność nowego zakładu ubezpieczeń na życie została udzielona 5 listopada, podczas czterdziestego szóstego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. KNF jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w zakresie grup 1, 3, 5 działu I (odpowiednio: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w którym świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4), zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń.

Od kilku lat na polskim rynku funkcjonuje już majątkowe Polski Gaz TUW. Jego założycielem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., a zakład działa na podstawie zezwolenia wydanego przez KNF 4 października 2016 roku. Zakład świadczy usługi ubezpieczeniowe dla 15 spośród 18 grup ustawowych Działu II ubezpieczeń. Obecnie w ramach Polski Gaz TUW funkcjonuje siedem Związków Wzajemności Członkowskiej zrzeszających łącznie 29 członków.

Na tym samym posiedzeniu KNF wyraziła również zgodę na powołanie Andrzeja Zadrożnego na stanowisko członka zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl