Rynek ubezpieczeń: Koniec kadencji Aleksandry Wiktorow

0
569

11 października był ostatnim dniem urzędowania Aleksandry Wiktorow jako Rzecznika Finansowego. Po ośmiu latach – czterech jako Rzecznik Ubezpieczonych i czterech jako RzF – pożegnała się z zespołem.

Na razie nie wiadomo, kto będzie następcą Aleksandry Wiktorow. Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów, przekazał „Rzeczpospolitej”, że minister finansów Jerzy Kwieciński złożył do premiera wniosek o powołanie nowego Rzecznika Finansowego, ale do czasu rozstrzygnięcia nie ujawni danych personalnych. Aleksandra Wiktorow może pełnić dotychczasową funkcję do czasu powołania następcy*. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) pozwala, aby jedna osoba była Rzecznikiem przez dwie czteroletnie kadencje.

Aleksandra Wiktorow, doktor nauk ekonomicznych, urodzona w 1952 r., ukończyła studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, ze specjalizacją w zakresie ubezpieczeń społecznych. W 1984 r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1973–1990 pracowała w Zakładzie Warunków Bytu w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 1993–2006 związana z Akademią Finansów (dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości). Pełniła funkcję m.in.: dziekana Wydziału Ubezpieczeń na Życie i Zarządzania Funduszami Ubezpieczeniowymi, prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich, kierownika Katedry Ubezpieczeń.

W latach 1994–2010 (z przerwą 2001–2007) współpracowała z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od 1991 do 1993 r. sprawowała funkcję wiceministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, odpowiadając za ubezpieczenia społeczne oraz bezpieczeństwo pracy. W 1993 r. bez powodzenia kandydowała do Sejmu z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

W latach 1996–1998 była współpracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

Od 1999 do 2000 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej PZU Życie, a od 1999 do 2001 r. była członkiem rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 18 maja 2001 do 1 czerwca 2007 r. (z rekomendacji Unii Wolności) zajmowała stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2010 roku  powołana przez Prezesa Rady Ministrów do Rady Gospodarczej. Od 1996 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W latach 2011–2015 była Rzecznikiem Ubezpieczonych. 11 października wraz z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym została pierwszym RzF.

***

*„Rzeczpospolita” z 11 października, Anna Cieślak-Wróblewska „Kto będzie nowym Rzecznikiem Finansowym”

https://www.rp.pl/…

AM, news@gu.home.pl

(źródło: RzF, „Rzeczpospolita”, gu.com.pl)

fot. Rzecznik Finansowy