Rzecznik Finansowy chce chronić klientów wspólnie z NGOsami

0
807

1 lutego odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego, dr. Bohdana Pretkiela, z przedstawicielami siedmiu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną oraz edukacją konsumentów i klientów podmiotów rynku finansowego.

Otwierając spotkanie, Rzecznik podkreślił fundamentalną rolę, jaką odgrywa ombudsman w ochronie praw osób pokrzywdzonych i duże znaczenie dialogu z organizacjami, które działają w celu ochrony konsumentów. Zaznaczył, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest kluczowa, gdyż często to one jako pierwsze dostrzegają problemy i nieprawidłowości na rynku finansowym.

W ramach spotkania poruszone zostały aktualne problemy klientów na rynku finansowym oraz wyzwania, z jakimi mierzą się organizacje pozarządowe ich wspierające. Uczestnicy rozmawiali o pogłębionej współpracy w obszarze wymiany informacji o nieprawidłowościach oraz wsparciu Rzecznika Finansowego w zakresie poradnictwa konsumenckiego i projektach edukacyjnych.

RzF podkreślił, że spotkanie jest ważnym krokiem w kierunku dalszej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby intensyfikacji wspólnych działań na rzecz ochrony klientów na rynku finansowym, zapowiadając gotowość do organizacji cyklicznych spotkań.

(AM, źródło: RzF)