Rzecznik Finansowy i InterRisk polubownie rozwiązały spór dotyczący AC

0
725

24 września przed warszawskim Sądem Okręgowym Rzecznik Finansowy i InterRisk zawarły ugodę dotyczącą różnicy poglądów w sprawie ubezpieczeń AC.

Spór dotyczył odmiennego stanowiska jeśli chodzi o politykę informacyjną w zakresie OWU Casco oraz dopuszczalność udostępniania klientom wyboru pomiędzy wariantem partnerskim a wariantem autoryzowanym, a także likwidacji szkód komunikacyjnych z AC w kontekście zasad szacowania kosztów naprawy przy szkodach częściowych oraz kwalifikowania szkód jako całkowitych.

Mimo różnicy poglądów, która ostatecznie trafiła przed Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (sygn. akt: IV C 1/21), obie strony postanowiły wypracować niekonfrontacyjną formułę rozwiązania problemu. Na początku maja tego roku InterRisk poinformował o rozpoczęciu wraz z Rzecznikiem prac nad szczegółową treścią porozumienia, które miało pozwolić na „wypracowanie zgodnych z prawem, praktyką rynkową oraz oczekiwaniami instytucji publicznych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego”.

24 września przed SO obie strony sporu zawarły ugodę, na mocy której ubezpieczyciel dokona postulowanej przez RzF zmiany treści OWU Pakiet Auto+. Polega ona na zrównaniu metody ustalania szkody całkowitej oraz  ustalania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody częściowej. Zasady ustalania kosztów naprawy pokrywanych w przypadku szkody częściowej będą uzależnione od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia.

Zmiany w OWU zostaną wprowadzone najpóźniej od dnia 15 października 2021 r.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl