Rzecznik Finansowy o ubezpieczeniach w czasie inflacji

0
400

Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, że zdarzają się sytuacje, gdy pomimo dołożenia należytej staranności np. przy ubezpieczeniu majątku, zajdą okoliczności, które w istotny sposób wpłyną na zawarte umowy i ograniczą ochronę, którą ubezpieczony chciał sobie zapewnić. Jedną z takich sytuacji jest zjawisko inflacji. Dlatego eksperci Biura Rzecznika opracowali specjalny poradnik dotyczący ubezpieczeń czasie inflacji.

Z dokumentu można dowiedzieć się, czym jest inflacja i jak wpływa na umowy ubezpieczenia. Ponadto lektura poradnika pozwoli zorientować się, jakie konsekwencje niesie za sobą tzw. nadubezpieczenie lub niedoubezpieczenie mienia, oraz jakie działania podjąć, aby zminimalizować skutki inflacji i uchronić się przed otrzymaniem świadczenia w wysokości, nie pozwalającej na pokrycie poniesionej szkody.

Więcej: Ubezpieczenia w czasach inflacji – analiza Rzecznika Finansowego

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy)