Sąd podtrzymał karę UOKiK dla kancelarii odszkodowawczej

0
447

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Kancelarii Virtus od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładającej na spółkę ponad 28 tys. zł kary za stosowanie klauzul niedozwolonych.

Sprawa dotyczyła analizy, jakiej UOKiK poddał ofertę kancelarii odszkodowawczych pomagających w dochodzeniu roszczeń z umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W jej efekcie Urząd postawił zarzuty sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym, dotyczące stosowania klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W przypadku Kancelarii Virtus zastrzeżenia UOKiK wzbudziły brak możliwości wyboru pełnomocnika przez klienta oraz kara za rozwiązanie umowy przez konsumenta.

Za stosowanie klauzul niedozwolonych prezes UOKiK nałożył na Kancelarię Virtus 28 915 zł kary. Spółka odwołała się od decyzji z 20 grudnia 2019 r., ale 12 września tego roku SOKiK podtrzymał rozstrzygnięcie szefa Urzędu. Kancelaria może jeszcze wystąpić ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego.

(AM, źródło: UOKiK)