Saltus i Macif zintegrowane

0
1020

Saltus Ubezpieczenia poinformował o zakończeniu procesu integracji prawnej i operacyjnej, będącego następstwem umowy nabycia 100% udziałów Macif Życie TUW przez Saltus TUW.

Z dniem 4 maja, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte z Macif Życie TUW zostały przeniesione do Saltus TU Życie. W wyniku tego wszyscy klienci Macif stali się automatycznie klientami Saltus Ubezpieczenia. 

Saltus TU Życie zapewnia ciągłość ochrony ubezpieczeniowej wszystkim klientom Macif Życie TUW. Umowy zawarte z tym towarzystwem pozostają w mocy, na niezmienionych warunkach. Wszystkie  procesy obsługowe oraz likwidacja roszczeń są realizowane przez Saltus TU Życie.

(AM, źródło: Saltus Ubezpieczenia)