Sejm zajmie się ubezpieczeniami eksportowymi

0
456

3 lipca do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, uchylającą też ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Nowela poszerza katalog ubezpieczeń eksportowych, w efekcie czego więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych.

Nowe rozwiązania legislacyjne mają służyć stworzeniu państwu polskiemu możliwości punktowej interwencji w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji gospodarczych oraz stworzenia ram prawnych dla wsparcia projektów, które służą transformacji energetycznej Polski, polegającej w szczególności na stopniowym ograniczaniu energochłonności gospodarki. Projekt noweli został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu.

Więcej na temat regulacji w artykule na stronie GU.

(AM, źródło: Sejm)