Seminarium UMK: Ruch pojazdu a OC w świetle najnowszego orzecznictwa

0
910

Pojęciu „ruchu pojazdu” w kontekście ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych poświęcone zostanie pierwsze w 2021 roku seminarium organizowane 15 kwietnia przez AIDA Polska oraz Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegentami będą prof. Monika Wałachowska (UMK), prof. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Bartosz Kucharski (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michał P. Ziemiak (UMK).

Od wydania przez TSUE orzeczenia w sprawie C-514/16 Rodrigues de Andrade pojęcie „ruchu pojazdu” w kontekście obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych znowu stało się przedmiotem analiz i kontrowersji. W dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmowano bowiem, że pojazd znajduje się w ruchu od momentu uruchomienia jego jednostki napędowej, nawet jeżeli fizycznie się nie porusza. Tymczasem z orzeczenia TSUE płynie dość jednoznaczny wniosek, że pojazd nie znajduje się w ruchu, jeżeli wykorzystywany był nie w charakterze środka transportu, ale jako narzędzie pracy, i to mimo włączonego silnika. W podobnym tonie wypowiedział się też Sąd Najwyższy w wyroku z 18 września 2019 r. (IV CSK 292/18).

W trakcie seminarium omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące wykładni pojęcia „ruchu pojazdu” oraz możliwych implikacji orzeczenia w sprawie C-514/16 Rodrigues de Andrade m.in. dla zakładów ubezpieczeń. Przede wszystkim seminarium ma jednak stworzyć platformę do wymiany poglądów oraz dyskusji pomiędzy światem nauki a praktyki dotyczącej tego kluczowego dla ubezpieczeń komunikacyjnych pojęcia.

Seminarium odbędzie się 15 kwietnia w godzinach 10:00-12:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.  

Szczegóły: 
https://fb.me/e/8G4CfUYBW

(AM, źródło: UMK)