Szkolenie SPBUiR: Nowe prawo zamówień publicznych a ubezpieczenia

0
180

Rozpoczęła się rejestracja na szkolenie „Nowe prawo zamówień publicznych sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego”, które odbędzie się 14 kwietnia. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021.

Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji. Najnowsze poprowadzi dr Jarosław Kola, prawnik w kancelarii WKB.

Rozpoczęcie szkolenia podzielonego na trzy bloki tematyczne jest zaplanowane na godz. 11:00, a jego zakończenie na 15:00.

Podczas pierwszej części prowadzący omówi ogólne założenia nowego PZP oraz podzieli się swoimi przewidywaniami dotyczącymi nowych wyzwań i szans z nim związanych. W trakcie wystąpienia omówione zostaną następujące kwestie:

  • harmonogram wejścia w życie i praktyczne problemy stosowania przepisów przejściowych,
  • nowa systematyka i definicje,
  • best value for money jako kluczowa zasada nowego PZP,
  • analiza potrzeb i wymagań na rynku ubezpieczeń,
  • wstępne konsultacje rynkowe,
  • nowe tryby udzielania zamówień publicznych 
  • tryby udzielania zamówień w nowym PZP.

W drugiej części poświęconej przebiegowi postępowania w nowym PZP dr Jarosław Kola omówi warunki udziału, podstawy wykluczenia i weryfikację podmiotową i wskaże praktyczne wyzwania udziału konsorcjum w postępowaniu. Ponadto przedstawi funkcję gwarancji ubezpieczeniowej jako wadium konsorcjalnego, procedurę wyjaśniania ofert, kwestie rażąco niskiej ceny oraz kryteria oceny ofert ,a także rozstrzygnięcia w postępowaniu. Ostatnia część szkolenia będzie poświęcona umowom i środkom ochrony prawnej. W jej ramach prelegent przedstawi nowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej, postępowania odwoławcze w nPZP, zmiany zasad wnoszenia skarg do sądu. Dr Jarosław Kola omówi też umowy w nowym PZP, wzmacniające pozycję wykonawców. W ramach tego zagadnienia przedstawi klauzule nakazane i postanowienia niedozwolone oraz zmiany umowy 

Prezentowane podczas szkolenia treści będą omawiane zarówno w formie wykładowej, jak i w formule case-study, tj. w oparciu o rozwiązanie reprezentatywnych przykładów praktycznych.

Link do rejestracji: 

Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)