Signal Iduna rozszerza ofertę turystyczną o koszty leczenia koronawirusów

0
594

Signal Iduna rozszerzyła ochronę w ubezpieczeniach Bezpieczne Podróże i Karcie SIC World, World Sport, World Sport Plus o koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy Sars-Cov-1 oraz Sars-Cov-2.

Od 8 maja ubezpieczyciel świadczy ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na CoVid-19. W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże dodatkowo przedłużono bezpłatnie ochronę do 7 dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą.

Signal Iduna zaznaczyła, że w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności wyłączona jest rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej, jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii.

(AM, źródło: Signal Iduna)