Signal Iduna: Zarażamy… wiarą w ubezpieczenia zdrowotne

0
393

Zamknęliśmy rok 2020 i jako zarząd jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników ubezpieczeń zdrowotnych, biorąc szczególnie pod uwagę bardzo trudny czas pod znakiem Covid-19. Ani jeden klient korporacyjny nie zrezygnował i nie zawiesił ochrony w roku 2020 w trakcie trwania polisy. Co więcej, 95% klientów odnowiło swoje umowy, wskazując, że ubezpieczenia zdrowotne trafiły na stałe do kanonu benefitów pracowniczych.

Nasze plany na rok 2021 i kolejne pokazują pełną wiarę w rozwój ubezpieczeń zdrowotnych, czym zarażamy kolejnych partnerów. Ponad 300 nowych brokerów w roku 2020 rozpoczęło współpracę z SIGNAL IDUNA, kwotując z nami oferty dla swoich klientów biznesowych. Tu wyjątkowo silnie czujemy się w segmencie między 50 a 500 pracowników.

Z drugiej strony podpisaliśmy 20% więcej nowych umów multiagencyjnych, rejestrując ponad tysiąc nowych sprzedawców.

Fenomen ubezpieczeń zdrowotnych

Aby zrozumieć, z czego wynika fenomen ubezpieczeń zdrowotnych, właśnie na przestrzeni lat 2021 i 2022, trzeba trochę opowiedzieć o specyfice tych produktów.

Po pierwsze, sytuacja w NFZ już przed pandemią nie wyglądała kolorowo. Obecny model publicznej opieki zdrowotnej jest w trudnej sytuacji od ponad dziesięciu lat. Z jednej strony pensje personelu są niezbyt wysokie, średnia wieku coraz wyższa, a młody narybek, kończąc studia, podejmuje pracę w sektorze prywatnym albo za granicą. To powoduje poważne braki kadrowe i kolejki.

Po drugie, „darmowe” wizyty w przychodniach i poradniach są często odwoływane, a pacjenci chodzą do lekarza zbyt często, nawet z objawami, które mogłyby być rozwiązane w domu. Mamy efekt kuli śnieżnej, która jeszcze bardziej wydłuża kolejkę, więc zapisujemy się „na zapas”.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na zabieg wymiany zastawki czekamy w publicznej służbie zdrowia średnio 21 miesięcy, można łatwo przewidzieć, że powoduje to spore emocje i popyt, nie mówiąc o zagrożeniu życia pacjenta.

Biorąc pod uwagę specjalistę, np. stomatologa, za publiczne pieniądze czekamy do niego średnio 8,2 miesiąca. Prywatnie mamy wizytę w ciągu dwóch–trzech dni.

Po trzecie, polscy klienci, ale też polskie firmy, już wyrobiły sobie pierwsze opinie i wrażenia z ochrony zdrowia. Teraz coraz więcej spotkań, szczególnie z brokerami, jest poświęconych rozszerzaniu zakresu czy czasowi obsługi pacjenta.

Często pierwsze polisy miały charakter abonamentowy. Takie też mamy w ofercie. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się polisy ubezpieczeniowe, które pozwalają na szybsze i bogatsze korzystanie z ochrony, oferując np. większą liczbę placówek, większą liczbę badań czy np. refundację kosztów lekarza.

Po czwarte, gracze, jak SIGNAL IDUNA, kwotują to ryzyko od dobrych dziesięciu lat i zarówno portfele, jak i doświadczenia, które zbudowaliśmy, są coraz doskonalsze, a to pozwala agresywniej kwotować nowe ryzyka w segmentach widzianych jako rentowne.

Teleporada dobra na wszystko

W roku koronawirusa idealnie wystartowała nasza nowa usługa – telemedycyna, czyli tak naprawdę możliwość rozmowy telefonicznej, wideo lub chatu z lekarzem. Warto dodać, że 85% klientów wybiera wersję telefoniczną.

Ta nowość w ofercie przyjęła się bardzo dobrze, a klienci cały czas odkrywają możliwości tego rozwiązania. Rekordy liczby wizyt mieliśmy właśnie w listopadzie, a trend ten cały czas rośnie.

Najczęściej korzystamy z internisty i jest to 70% naszych wizyt. Na drugim miejscu ginekolog, na trzecim pediatra, a na czwartym dermatolog. To burzy standardowy obraz teleporady. Dzwonimy, aby uzyskać receptę na przyjmowany regularnie lek, zwolnienie, skierowanie na dodatkowe badania czy po zwykłą konsultację, co mamy robić, mając określone objawy. Tylko 15% wizyt wymaga później konsultacji u lekarza, a więc często lekarz zdalnie rozwiązuje nasz problem.

W naszej ocenie jest to trend, który już z nami zostanie. Obecnie mamy go w ofercie dla naszych klientów indywidualnych, jak i regularnie kwotujemy go w ryzykach grupowych. 90% klientów decyduje się na jego włączenie. Nie tylko chroni on pacjenta, pozwalając na przeprowadzenie prostej wizyty bez odwiedzania placówki medycznej, ale znacząco skraca czas realizacji usługi.

Zawsze podaję swój przykład, jak to w sobotę, czyli dzień wolny, w ciągu 2 godzin: umówiłem wizytę, odbyłem ją, odebrałem receptę, zakupiłem w pobliskiej aptece i przyjąłem potrzebny lek.

2021 będzie rokiem pod znakiem SIGNAL IDUNA

W rok 2021 wchodzimy z wieloma nowościami, ale także poukładanymi podstawowymi procesami w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych.

Dla agentów: mamy zespół rozproszony po całej Polsce, który pod wodzą Wojciecha Solińskiego (kontakt: 660-695-034) koordynuje współpracę ze wszystkimi agentami.

Mamy portal SIGnet, który już pozwala na proste zawieranie polis życiowych i zdrowotnych, a pod koniec lutego wdrażamy jego nową odsłonę, pozwalającą zawrzeć polisę całkowicie zdalnie, wykorzystując e-mail i SMS.

W portalu, obok naszych sztandarowych produktów, w tym grupy otwartej SIGO, pojawi się Moja Pełnia Zdrowia, czyli prosty produkt zdrowotny z minimalnymi formalnościami!

Dla brokerów: razem z dyrektorem korpo Robertem Lasotą (kontakt: 694-751-387) mocno szkolimy nasz zespół regionalnych menedżerów, którzy wiedzę o ubezpieczeniach medycznych mają w jednym palcu i chętnie nie tylko przygotują ofertę, ale także uszyją ją na miarę czy zaprezentują razem z brokerem u klienta. Mamy tam całkowicie nową taryfę, która rusza już 1 kwietnia, jak i ciągle rozszerzany zakres OWU czy zwiększanie liczby placówek.

Jednym zdaniem, nudno nie będzie! Zapraszamy do kontaktu i rozmowy o zdrowiu!

Adam Malinowski
wiceprezes SIGNAL IDUNA Polska