Skromna ochrona praw własności intelektualnej

0
408

Ryzyko nieumyślnego złamania czyichś praw, np. autorskich, jest ubezpieczalne. Taka ochrona jest jednak dość ograniczona – informuje „Puls Biznesu”.

Aleksander Chmiel, broker ubezpieczeniowy EIB, mówi gazecie, że jeśli do naruszenia prawa autorskiego w sieci doszło w związku z działalnością multimedialną ubezpieczonego i ma on wykupione odpowiednie rozszerzenie ochrony, to ratunkiem w razie wniesienia przeciwko niemu roszczenia będzie ubezpieczenie cyber. Sylwia Kozłowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Willis Towers Watson Polska, zauważa jednak, iż cyberpolisa zapewnia ochronę jedynie w ramach klauzuli multimedialnej, tj. publikacji w sieci albo na innych kanałach.

Włodzimierz Pyszczek, dyrektor ds. kluczowych klientów Marsh Polska, wskazuje, że takie ubezpieczenia chronią również w przypadku nieuprawnionego ujawnienia poufnych informacji czy tajemnicy handlowej albo sekretów firmowych przechowywanych w systemach komputerowych. Z kolei ochrona na wypadek roszczeń dotyczących plagiatów, piractwa czy naruszenia praw autorskich jest w sekcji dotyczącej odpowiedzialności związanej z działalnością medialną, z wyłączeniem spraw związanych z naruszeniem patentów. Dodaje, że ubezpieczyciele od lat próbują opracować ofertę ochrony praw własności intelektualnej. Utrudniają im to jednak np. problemy z oceną ryzyka związanego z posiadaniem przez firmę określonego wolumenu unikalnych informacji, danych czy patentów czy też wyceną realnych strat związanych z utratą unikalnej własności intelektualnej przez firmę. Dlatego dostępne polisy chroniące wartość intelektualną zapewniają głównie wsparcie prawne. Samo naruszenie praw własności intelektualnej znajduje się na liście podstawowych wyłączeń w OC działalności lub zawodowej. Włodzimierz Pyszczek zauważa jednak, że niekiedy taka ochrona jest udzielna w ramach zwykłych polis OC, wbrew intencjom ubezpieczycieli.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 25 marca, Sylwia Wedziuk „Polisy od naruszenia praw własności intelektualnej”:
https://www.pb.pl/polisy-od-naruszenia-praw-wlasnosci-intelektualnej-1112156

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)