Sparta Re wchodzi na rynek brokerski

0
545

25 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego wydała spółce Sparta Re zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji.

Sparta Re na początku swojej działalności zorientowana będzie na wewnętrzną obsługę reasekuracyjną w ramach grupy, tj. portfela klientów spółki Insurance Brokers. Ta działająca od 2014 r. firma brokerska specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z szeroko rozumianego segmentu transportowego, budowlanego i produkcyjnego oraz paliwowego. Głównym udziałowcem obu podmiotów jest Jacek Wydrych, broker ubezpieczeniowy, który jest jednocześnie prezesem zarządu Insurance Brokers sp. z o.o.

We władzach Sparta Re zasiadają trzy osoby. Stanowisko prezesa piastuje Anna Mazurkiewicz, pełnomocniczka zarządu Insurance Brokers. Menedżerka jest brokerem ubezpieczeniowym z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie ryzyk majątkowych oraz finansowych i obsłudze jednostek publicznych,. Członkiem zarządu został Arkadiusz Jaros, menedżer z dużym doświadczeniem na rynku ubezpieczeń w obszarze obsługi reasekuracji oraz ubezpieczeń korporacyjnych. W trakcie swojej kariery pełnił funkcję m.in. członka zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń (obecnie Wiener TU). Natomiast prokurentem spółki została Aneta Bartoszcze-Golan, doświadczona brokerka ubezpieczeniowa z kilkunastoletnim stażem, prowadząca obsługę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i finansowych strategicznych klientów Insurance Brokers.

Centrala obu spółek mieści się w Warszawie. Mają one również swoje biura w Nowym Dworze Mazowieckim oraz przedstawicielstwa w Sopocie i Sokołowie Podlaskim.

(am)