Standard & Poor’s potwierdza rating VIG na poziomie A+

0
104

Międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s podtrzymała ocenę ratingową Vienna Insurance Group na poziomie A+ z perspektywą stabilną. Tym samym grupa pozostaje firmą z najlepszym ratingiem spośród wszystkich spółek notowanych w indeksie ATX wiedeńskiej giełdy.

S&P w raporcie z 22 grudnia wskazuje na utrzymujące się stabilne wyniki operacyjne grupy, które korzystają z dobrego wzrostu organicznego, utrzymywanej rygorystycznej dyscypliny ubezpieczeniowej oraz konserwatywnej polityki reasekuracyjnej, która również ograniczała straty wynikające z katastrof naturalnych latem 2021 r. Według agencji czołowe pozycje VIG na rynkach w Austrii, Czechach i na Słowacji zapewniają niezmiennie stabilne i solidne wyniki. Wspierają ją dywersyfikacja geograficzna, koncentracja na obsłudze klienta i szeroka sieć dystrybucji, przy czym grupa korzysta również z wieloletniej współpracy z Erste Group.

– Nie uważamy za oczywiste potwierdzenia naszej bardzo dobrej oceny w uporczywie trudnej i wyjątkowej sytuacji wywołanej globalną pandemią. Jest to dowód na to, że nasze strategiczne zasady opierania się na bardzo wysokim poziomie dywersyfikacji, oferowanie wielu kanałów dystrybucji i prowadzenie bardzo konserwatywnej polityki reasekuracyjnej mają decydujące znaczenie dla naszej silnej odporności w trudnych fazach rynku – powiedziała CEO VIG Elisabeth Stadler

Według S&P profil ryzyka finansowego VIG opiera się na mocnym bilansie z solidnymi buforami kapitałowymi, a grupa posiada adekwatność kapitałową powyżej poziomu AAA. Jakość kapitału uległa nawet nieznacznej poprawie w minionym roku. Agencja oczekuje, że VIG utrzyma swoją ocenę kapitału i zysków co najmniej na bardzo wysokim poziomie w ciągu najbliższych dwóch lat, nawet w obliczu przedłużającej się zmienności rynku oraz możliwości wzrostu organicznego lub nieorganicznego.

(AM, źródło: VIG)