VIG Re: Najlepsze wyniki finansowe w historii

0
363

28 kwietnia VIG Re opublikował raport roczny potwierdzający wstępne dane finansowe przekazane 16 marca. Zgodnie z raportem zysk brutto reasekuratora wzrósł o 14,6% r/r, do poziomu 30,7 mln euro. Przypis składki brutto w kwocie 792,3 mln euro zwiększył się o 19,7% względem poprzedniego roku, natomiast wskaźnik mieszany netto rzędu 91,9% poprawił się aż o 4,2 pp.

Choć ze względu na kryzys energetyczny, najwyższą od 40 lat inflację i wojnę w Europie 2022 zostanie zapamiętany jako rok fatalnych globalnych perspektyw gospodarczych, to VIG Re radziła sobie dobrze i osiągnęła najlepsze wyniki finansowe w historii – powiedział Johannes Martin Hartmann, dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów VIG Re. – W 2023 r. VIG Re zobowiązuje się do dalszego wzmacniania i inwestowania w doskonałość operacyjną, cyfryzację i automatyzację swoich procesów. Spółka będzie nadal umacniać pozycję wiodącego reasekuratora w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wzmacniać obecność na rynku w Azji Wschodniej wraz ze zwiększaniem swojej propozycji wartości w ubezpieczeniach na życie i reasekuracji fakultatywnej – dodał.

(AM, źródło: VIG Re)