Starter24: Spadek wolumenu usług assistance samochodowego

0
425

W całej Europie odnotowywany jest ciągle znaczący spadek liczb zdarzeń i spraw assistance samochodowego, co wynika z mniejszego natężenia ruchu pojazdów spowodowanego kwarantanną. Wszystkie rynki odczuwają spadek wolumenu świadczonych usług, najczęściej o 40–60% w stosunku do wcześniejszych okresów. Największe spadki występują nadal we Włoszech i Hiszpanii (ponad 70%) – wynika z raportu o stanie usług car assistance i zapewnienia mobilności w całej Europie przygotowanego przez Starter24 na podstawie danych pochodzących z sieci ARC Europe Group.

– W Polsce spadek rozpoczął się od marca wartościami w okolicach 35%. W okresie świątecznym dobił nawet do 55% – podkreśla Mateusz Bogucewicz, dyrektor techniczny Starter24. – Branża działa normalnie, nie ma żadnych problemów z dostępnością usług car assistance, takich jak naprawa na drodze, holowanie czy wynajem samochodu zastępczego. Nie ulega wątpliwości, że straty z okresu kwarantanny są nie do odrobienia, liczymy teraz na jak najszybszy powrót do normalnej aktywności i mobilności – dodaje.

Obowiązująca kwarantanna oraz powszechna izolacja nakłada na branżę usług assistance określone unormowania. Aktualnie zarówno kierowca, jak i pracownik pomoc drogowej mogą odmówić wspólnej jazdy w kabinie holownika. Wtedy firma dostarczająca usługę assistance organizuje inny transport dla klienta (najczęściej taxi). Warto dodać, że pracownicy pomocy drogowej zabezpieczają się indywidualnie (maski, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi procedurami. Z danych Starter24 wynika, że obecnie w Polsce występują minimalne ograniczenia pracy warsztatów i autoryzowanych serwisów. Nie mają one istotnego wpływu na jakość świadczonych usług.

Co do pozostałych krajów europejskich, to obecnie nie ma problemów z dostępnością podstawowych usług assistance, takich jak naprawa na drodze i holowanie. Wyjątkiem są Węgry i Austria (trwa ścisła kwarantanna w wybranych regionach – otwarte po kwarantannie zostały: Tyrol, Salzburg i Vorarlberg). W większości krajów wstrzymane są holowania międzygraniczne (tzw. cross-border). Liczba takich usług spadła nawet o 80%.

Według Starter24, spadek wolumenów oraz wprowadzone zmiany w organizacji pracy nie mają wpływu na poziom świadczonych usług. Firma zastrzega, że szczegółowe regulacje w wybranych krajach mają wpływ na wyłączenia bądź ograniczenia niektórych usług. W niektórych krajach mogą wystąpić problemy z dostępnością autoryzowanych serwisów i hoteli. Wprowadzono zakaz podróżowania pasażerów w pojazdach pomocy drogowej. W takich przypadkach organizowany jest transport zastępczy (np. taxi) lub w wyjątkowych sytuacjach – dozwolone jest holowanie na krótkie odległości z pasażerami pozostawionymi w pojeździe.

(AM, źródło: Starter24)