Swiss Re: Sprzedaż brytyjskiej spółki zależnej

0
425

Swiss Re zawarł umowę o sprzedaży swojej brytyjskiej życiowej spółki zależnej ReAssureGroup. Nabywcą jest Phoenix Group Holdings. W ramach umowy, w której wartość ReAssure ustalono na 3,25 mld funtów, Swiss Re otrzyma gotówką sumę 1,2 mld funtów, akcje Phoenix stanowiące 13–17% udziałów i prawo do zasiadania w zarządzie.

ReAssure jest firmą ubezpieczeń na życie i emerytalnych, która kupuje od innych firm zamknięte księgi i administruje nimi. Mniejszościowy udziałowiec ReAssure, MS&AD Insurance Group Holdings otrzyma akcje Phoenix stanowiące 11–15% udziałów. Dokładna liczba akcji Phoenix, jaką obejmą Swiss Re i MS&AD, będzie zależała od ceny tych akcji w momencie zamykania transakcji. Łącznie ich udział w Phoenix będzie wynosił ok. 28%. W ramach transakcji Swiss Re obejmie 25% udziałów w ReAssure obecnie należących do MS&AD.

Jak powiedział dyrektor generalny Swiss Re, Christian Mumenthaler, celem była dekonsolidacja ReAssure. Z kolei wzmocnieniu ulegnie pozycja Phoenix jako największego w Europie konsolidatora życiowego i emerytalnego, z 329 mld funtów aktywów w zarządzaniu i ponad 14,1 mln polis.

(AC, źródło: Bloomberg)