Szkolne polisy NNW obejmują zachorowanie na Covid-19

0
2108

2 września Rzecznik Finansowy ujawnił wyniki przeprowadzonej przez jego biuro ankiety na temat ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży. Eksperci Rzecznika zapytali w niej ubezpieczycieli o rozszerzenie zakresu ochrony w polisach NNW szkolnych o ryzyko zachorowania na Covid-19. Według RzF oferta zakładów w tym zakresie jest stosunkowo skromna. Z informacji uzyskanych przez „Gazetę Ubezpieczeniową” wynika, że jest nieco inaczej.

– Ubezpieczenia szkolne z definicji mają zabezpieczać dzieci i młodzież oraz ich rodziców przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego poleciłem przeanalizowanie zmian w ofercie produktowej, pod kątem uwzględnienia w nich ryzyk związanych z pandemią i zachorowaniem na Covid-19. Niestety analiza wykazała, że większość ubezpieczycieli nie zdecydowała się na stworzenie dodatkowej zachęty do zawierania zarówno grupowych, jak i indywidualnych ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej oraz objęcia tego ryzyka. Szkoda, bo w niektórych wypadkach widać, że jest potencjał do rozszerzenia zakresu takich umów – komentował dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Biuro Rzecznika nie podało nazw zakładów ubezpieczeń, które brały udział w ankiecie. Dlatego „GU” zwróciła się z pytaniem do kilku towarzystw, czy oferowane przez nie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej przewidują jakąkolwiek opcję wypłaty świadczenia w związku z zachorowaniem na Covid-19.

– W ubezpieczeniu szkolnym Pakiet Oświata Wiener wypłaca dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w związku z nagłym zachorowaniem, w tym Covid-19. Świadczenie jest dodatkowym ryzykiem, rozszerzającym podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, które można wykupić za dodatkową składkę. Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia dotyczy wszystkich ubezpieczonych (bez względu na wiek), objęci nim mogą być wychowankowie żłobków, przedszkoli, uczniowie i studenci oraz personel – nauczyciele, dyrektor i inni pracownicy zatrudnieni w placówce oświatowej – przekazał „Gazecie” Krzysztof Kulasza, główny specjalista ds. komunikacji i PR Wiener TU.

Ochronę związaną z zachorowaniem na koronawirusa można znaleźć także w polisach NNW dzieci i młodzieży oferowanych przez Compensę.

– Podstawowe ubezpieczenie NNW szkolne oferowane przez Compensę można rozszerzyć o 13 klauzul dodatkowych, mających w swoim zakresie szerokie spektrum przypadków. Świadczenie związane z zachorowaniem na Covid-19 może zostać wypłacone w ramach dwóch ze wspomnianych wyżej klauzul. Jedna z nich obejmuje zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego, natomiast druga to dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby. W obu przypadkach jedną z przyczyn zaistniałych zdarzeń może być właśnie zarażenie się koronawirusem SARS-CoV-2 – wyjaśnił Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych Compensa TU.

Opcję ochrony związaną z zachorowaniem na koronawirusa można znaleźć także w oferowanym przez Generali ubezpieczeniu „Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – pakiet dla dziecka”.

– Najszerszy wariant obejmuje pobyt dziecka w szpitalu wskutek choroby, w tym także w przypadku zachorowania na Covid-19. Rodzic otrzyma także dodatkowe świadczenie za pobyt dziecka na OIOM. We wszystkich wariantach tego ubezpieczenia znajduje się zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby – poinformowała Justyna Szafraniec, rzecznik prasowy Grupy Generali w Polsce.

Także AXA traktuje Covid-19 jak poważne zachorowanie, więc wypłaci świadczenie z tego tytułu. Jeśli dziecko trafi do szpitala, otrzyma dodatkowo świadczenie szpitalne. Z kolei TUW „TUW” ma w ofercie ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży uczącej się, w których zawarto świadczenie w przypadku zachorowania na Covid-19, wypłacane jednorazowo przy zdiagnozowaniu choroby potwierdzonej testem. Na świadczenia w razie takiego zachorowania mogą liczyć również objęci ochroną w ramach NNW szkolnych oferowanych przez Wartę i Avivę.

– Mamy świadczenie „pobyt w szpitalu w wyniku choroby”. W tym przypadku Warta odpowiada za hospitalizację również w wyniku zachorowania na Covid-19. W takiej sytuacji wypłacana jest jednorazowo kwota 200 zł, gdy pobyt w szpitalu trwał minimum 5 dni – wyjaśnił Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty.

„Nasze ubezpieczenie, tzw. szkolne NNW dla dzieci i młodzieży obejmuje wypłatę świadczenia ryczałtowego za pobyt w szpitalu w wyniku nagłego zachorowania. Jeżeli przyczyną nagłego zachorowania będzie Covid-19, to ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu adekwatnie jak w przypadku innego zachorowania, które wymagałoby hospitalizacji. Świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu w wyniku nagłego zachorowania może wynosić od 25 do 70 zł w zależności od wybranego wariantu i wypłacane jest za maksymalnie 30 dni hospitalizacji” – przekazała „GU” Aviva.

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na Covid-19 wypłaca również InterRisk.

– Nasze OWU nie mają wyłączenia odpowiedzialności w związku z pandemią/epidemią. Jednym z zakresów ochrony ubezpieczeniowej, którą oferujemy jako dodatkowa opcja, jest pobyt w szpitalu w następstwie choroby. W związku z tym w przypadku pobytu w szpitalu w następstwie zachorowania na Covid-19 będzie nasza odpowiedzialność. Oczywiście jeśli ten zakres jest objęty ochroną w danej polisie – poinformowała „GU” Katarzyna Ostrowska, rzeczniczka prasowa UNIQA Polska.

Informacja na temat ankiety wywołała poruszenie wśród agentów ubezpieczeniowych. Część z nich zwróciła uwagę, że NNW szkolne są ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków, a „nie pokrycia kosztów leczenia bez względu na to, jaka to choroba, w tym Covid-19”. Pojawiły się też głosy, że uwzględnianie ryzyka zachorowania na Covid-19 w tego typu polisach jest „przerostem formy nad treścią, gdyż dzieciom często nie robi się testów, a wirusa najczęściej nie mają lub przechodzą go bezobjawowo.”

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl