Szpitale Wielkopolski zapłaciły mniej za ubezpieczenie dzięki zakupom grupowym

0
287

Możliwość zakupów grupowych pozwoliła Szpitalom Wielkopolski zaoszczędzić 1,6 mln zł na zakupie ubezpieczeń.

– Skomplikowana sytuacja polskich placówek medycznych skłania je same oraz samorządy terytorialne do nieustannego szukania sposobów na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Jednym z rozwiązań jest organizacja zakupów grupowych. W naszym przypadku wspólna organizacja przetargów na wybrane usługi bądź produkty pozwoliła w ciągu kilku lat wygenerować oszczędności rzędu kilkunastu milionów złotych. Dobrym przykładem są ubezpieczenia – zauważa Izabela Marciniak, prezes zarządu spółki Szpitale Wielkopolski.

Każda placówka medyczna jest ustawowo zobowiązana do zakupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Równie ważne jest zabezpieczenie majątku ZOZ-ów przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, działaniem żywiołów oraz ewentualnymi katastrofami naturalnymi.

– Nasze doświadczenia, m.in. współpraca ze Szpitalami Wielkopolski, pokazują, że łączenie w jedno postępowanie przetargowe ochrony ubezpieczeniowej dla wielu jednostek może okazać się niezwykle korzystne. Oferta, którą wynegocjowaliśmy wspólnie z wielkopolskimi placówkami, była nie tylko znacząco niższa cenowo, ale zapewniała zakres ochrony szerszy niż dotychczas. Mniejsze podmioty, przychodnie otrzymały przede wszystkim ochronę bardziej rozbudowaną i o wyższych sumach ubezpieczenia, z kolei szpitale dzięki efektowi skali obniżyły cenę za ubezpieczenie OC. Ostatecznie w ramach 3 postępowań grupowych udało nam się wygenerować oszczędności w wysokości 1,6 mln zł, w porównaniu z wydatkami, które wszystkie placówki ponosiły przed przystąpieniem do grupy – dodaje Izabela Zoń, dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Medycznych EIB.

Choć przepisy dopuszczają różne formy przystąpienia do ubezpieczenia, to najskuteczniejszą metodą jest przetarg. Zwiększa on konkurencyjność składanych ofert. EIB zwraca uwagę, że jest to szczególnie istotne w postępowaniach dotyczących OC, ponieważ tylko kilka towarzystw jest skłonnych wziąć w nich udział.

– Obecnie oferty na ubezpieczenie OC dla dużych i specjalistycznych placówek składają PZU SA, TUW PZUW oraz STU Ergo Hestia. Placówki lecznicze, które nie prowadzą działalności obarczonej podwyższonym ryzykiem jak położnictwo, ortopedia czy chirurgia, mogą liczyć też na współpracę z TU Inter Polska oraz Balcia Insurance SE. Z naszych obserwacji i doświadczeń z prowadzonych postępowań wynika, że Ergo Hestia ubezpiecza w zakresie OC również największe szpitale kliniczne w Polsce oraz szereg szpitali wojewódzkich, w tym placówki z Wielkopolski – wskazuje Izabela Zoń.

(AM, źródło: Brandscope)