Teraz tylko inwestować w technologię, szczególnie zieloną

0
160

Na Bliskim Wschodzie pandemia Covid-19 zmobilizowała do kolejnych inwestycji w zieloną technologię i projekty zrównoważone z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego – wynika z raportu opublikowanego przez międzynarodową firmę prawniczą RPC.

Jak podkreślają autorzy, w kwietniu 2021 r. ankieta przeprowadzona wśród bliskowschodniej kadry kierowniczej wyższego szczebla przez firmę doradczą PwC wykazała, że dla 46% respondentów celem na następne trzy lata jest zwiększenie inwestycji w ESG i inicjatywy zrównoważonego rozwoju, w ramach planowania postpandemicznej transformacji – czytamy na portalu Asia Insurance Review.

Dla osiągnięcia ambitnych celów generowania energii odnawialnej, jakie stawia sobie region, wymagane są ogromne inwestycje w technologię, których należy oczekiwać w 2022 r. i przez następną dekadę.

Bliski Wschód, posiadający jeden z najwyższych poziomów promieniowania słonecznego na świecie, może przyciągać znaczne inwestycje w technologie solarne. Przykładem jest ewoluująca technologia fotowoltaiczna, taka jak dwustronne panele fotowoltaiczne (bifacial PV cells), które dają więcej energii niż standardowe, jednostronne (mono facial), produkując jednocześnie energię bezpośrednio ze światła słonecznego na jednej stronie i ze światła odbitego na drugiej.

Jeśli chodzi o oczekiwania co do Afryki, to przed wybuchem pandemii spodziewano się, że rynek ubezpieczeniowy na kontynencie w latach 2020–2025 będzie rosnąć w tempie 7% rocznie, szybciej niż w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Nic dziwnego, że na te perspektywy wzrostu cieniem położyła się pandemia.

Należy jednak zaznaczyć, że według prognoz McKinsey & Company wpływ pandemii jedynie opóźni, a nie zmieni wzorzec i potencjał przyszłego wzrostu. Dla osiągnięcia zapowiedzianego wcześniej poziomu wzrostu istotne jest zwiększenie dostępności dzięki innowacyjnej cyfryzacji i szerszej dystrybucji. Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia tego trendu, kreując zapotrzebowanie na kanały cyfrowe i zdalne. Jak należy się spodziewać, ten kierunek będzie kontynuowany po wygaśnięciu pandemii.

AC