To był dobry brokerski rok

0
757

Open Life prawie od samego początku swojej działalności, czyli już od ponad dziesięciu lat, koncentruje się na sprzedaży i obsłudze grupowych ubezpieczeń na życie. Przez ten okres głównymi partnerami przy pozyskiwaniu klientów MSP i korpo byli, są i pozostaną w przyszłości brokerzy ubezpieczeniowi.

Strategicznym targetem – segmentem rynkowym – w grupowych ubezpieczeniach na życie są dla Open Life firmy zatrudniające minimum 50 pracowników (zatrudnionych u pracodawcy na podstawie różnych rodzajów umów). Większość firm i kancelarii brokerskich w Polsce również głównie obsługuje takiej wielkości (pod względem zatrudnienia) klientów. I stąd istnieje między nami jako towarzystwem a brokerami zdrowa synergia i wspólnota interesu – broker chce wynegocjować jak najlepszą ofertę dla swojego mocodawcy, a ubezpieczyciel pozyskuje klienta w ramach pożądanego i preferowanego segmentu rynkowego.

Robocze relacje z brokerami

Obecnie współpracujemy i mamy bieżące robocze relacje zarówno z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami brokerskimi, jak i z bardzo wieloma mniejszymi, lokalnymi brokerami, którzy szukają dla swoich klientów najlepszych rozwiązań z zakresu grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Każdy broker otrzymuje w Zespole Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych indywidualnego opiekuna – menedżera sprzedaży, który nie tylko jest odpowiedzialny za przygotowanie oferty na zapytanie brokerskie, ale również odpowiada za proces wdrożenia wybranego programu ubezpieczeniowego oraz za komunikację między towarzystwem a klientem i brokerem.

Ostatnie kilkanaście miesięcy było bardzo owocne dla rozwoju współpracy między Open Life a środowiskiem brokerskim. W tym okresie spotykaliśmy się wielokrotnie na bilateralnych negocjacjach przy okazji ofert dla konkretnych klientów czy też na organizowanych przez Open Life szkoleniach dla brokerów – w tym tzw. Akademiach Brokerskich, podczas których mieliśmy przyjemność przedstawić brokerom nasze nowości produktowe związane z rozwojem poważnych zachorowań czy włączeniem dodatkowych nowoczesnych procedur w leczeniu specjalistycznym.

Było to też miejsce i czas na pokazanie naszych przewag procesowych, obsługowych oraz szczegółów związanych z zaawansowanymi narzędziami, którymi posługujemy się we współpracy z naszymi klientami. To m.in. elektroniczny portal do zgłaszania wniosków o wypłatę świadczenia, dalszy rozwój programu do bieżącej obsługi ubezpieczeń grupowych przez osoby wyznaczone przez pracodawcę, jak również rosnąca rola tzw. e-deklaracji, czyli narzędzia wykorzystywanego do elektronicznego zapisywania się pracowników do polisy grupowej. Z informacji, które do nas spłynęły, zmiany te i nowości zostały bardzo dobrze odebrane przez rynek, i to zarówno pracodawców, jak i reprezentujących ich brokerów.

Zamówienia publiczne

W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii Open Life zaczęliśmy także aktywnie działać na polu przetargów publicznych, a także składać nasze oferty na SIWZy z zakresu grupowych ubezpieczeń na życie, które regularnie są publikowane i ogłaszane przez zamawiających. Wiemy dobrze, że w bardzo wielu przypadkach takie przetargi publiczne są przygotowywane i oceniane przez Komisję, w której główną rolę oprócz Działu HR czy Działu Zakupów pełni właśnie broker ubezpieczeniowy jako profesjonalny podmiot z zakresu ubezpieczeń. To było dla nas jako Open Life wejście w jeden z ostatnich obszarów współpracy z brokerami w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie, w którym do tej pory nie byliśmy obecni.

Dzięki bardzo dobrej ofercie zarówno cenowej, jak i produktowej odnieśliśmy już pierwsze sukcesy i wygraliśmy możliwość ubezpieczania pierwszych klientów, których obowiązuje wybór dostawcy ubezpieczenia grupowego na życie właśnie w ramach tej procedury publicznej.

Będziemy kontynuowali współpracę z klientami i brokerami w ramach procedur zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych również w bieżącym roku i kolejnych latach, bo wierzymy, że jest to przejrzysty i uczciwy sposób wyłonienia dla poszczególnych firm najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego w zakresie benefitów pracowniczych.

Badanie satysfakcji

Corocznie przeprowadzamy ankiety satysfakcji i oceny poziomu świadczonych przez nas usług. Także pod koniec zeszłego roku dokonaliśmy badania wśród osób obsługujących ulokowane u nas ubezpieczenia w poszczególnych firmach oraz wśród współpracujących z Open Life kancelarii brokerskich. Jest to dla nas bardzo ważny okres w związku z tym, że dostajemy od kilkuset osób wyraźny sygnał, informację zwrotną o tym, co robimy dobrze, z czego nasi partnerzy są zadowoleni, a na co powinniśmy jeszcze zwrócić szczególną uwagę lub jakie wprowadzić modyfikacje procesów, produktów czy narzędzi.

Wynik za 2022 r. jest dla nas powodem do dumy i zachętą do dalszej wytężonej pracy, ponieważ większość, a nawet prawie wszystkie wskaźniki oceny – w skali od 1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa ocena) – zostały przez brokerów i osoby obsługujące ocenione na poziomie 4,2–4,6. Tę ocenę potwierdza fakt, iż mamy bardzo wiernych klientów, którzy nie ubezpieczają się w Open Life tylko na 12 miesięcy, ale widząc wysoki poziom obsługi oraz starania całego zespołu, zostają z nami na wiele lat, korzystając w tym czasie z wypłacanych im przez Open Life świadczeń zawartych w polisach.

Zespół menedżerów

Rok 2022 był też w Open Life w obszarze grupowych ubezpieczeń na życie czasem rozbudowywania zespołu osób przeznaczonych do współpracy z klientami grupowymi oraz z brokerami ubezpieczeniowymi. Obecnie mamy profesjonalistów doświadczonych w segmencie korporacyjnym, którzy posiadają wieloletnie relacje z brokerami ubezpieczeniowymi, są to tzw. menedżerowie hunterzy.

Dodatkowo stworzyliśmy na potrzeby jeszcze lepszej współpracy z brokerami przy istniejących polisach oraz w celu zachowania wysokiego poziomu retencji portfela ubezpieczeń grupowych dwa nowe stanowiska: menedżer – farmer, który współpracuje m.in. z brokerami i ich klientami ubezpieczonymi w Open Life od pierwszej rocznicy polisy, oraz menedżer odpowiedzialny za retencję i wzrost portfela.

Dzięki tandemowi menedżerów przeznaczonych dla portfela mamy możliwość nie tylko zaproponowania naszym partnerom przedłużenia kontraktów na kolejne 12 czy 24 miesiące, ale przede wszystkim zaproponowania nowości produktowych, dokupienia wielu opcji, pakietów, cegiełek, jak również umożliwienia przystąpienia do ubezpieczenia tym pracownikom w poszczególnych firmach, którzy nie zrobili tego na starcie danej polisy.

Dowód zaufania

To był dobry, a może nawet bardzo dobry rok dla Open Life, jeśli chodzi o rozwój współpracy z brokerami. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęły z nami współpracę nowe kancelarie oraz firmy brokerskie, regularnie pozyskiwaliśmy rekomendacje brokerskie dla naszych ofert do potencjalnych klientów. Mieliśmy też okazję i zaszczyt wdrożyć polisy ubezpieczeń grupowych dla bardzo wielu nowych klientów zarówno z segmentu MSP, jak i średnich oraz dużych firm.

Dziękujemy za takie zaufanie i rozwijającą się współpracę oraz rosnącą liczbę zapytań w sprawie nowych klientów. Mamy nadzieję, że kolejny rok naszej współpracy – czy to liczony miesiącami kalendarzowymi, czy też od Kongresu Brokerów do Kongresu Brokerów – będzie jeszcze lepszy, bardziej owocny i pełen nowych, ciekawych wspólnych projektów i wdrożeń. Dobrego i bezpiecznego roku!

Michał Jakubowski
dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych
Open Life TU Życie SA