TUW Medicum liczy na skuteczność odwołania i szuka kapitału

0
812

TUW Medicum spodziewa się, że jego odwołanie od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego odbierającej mu zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej będzie skuteczne. Zakład szuka też inwestora branżowego, który go dokapitalizuje – informuje „Puls Biznesu”

Jacek Barszczewski z biura prasowego KNF przekazał gazecie, że powodem do skorzystania przez nadzór z uprawnienia do cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności były poważne odstępstwa od założeń przyjętego przez firmę planu, wywołujące znaczące skutki dla działalności zakładu ubezpieczeń, które z kolei spowodowały, że nie mógł on zapewnić sobie zdolności do wykonywania zobowiązań. Według dwóch niezależnych od siebie źródeł „PB” portfel TUW Medicum niemal w całości stanowiły gwarancje ubezpieczeniowe. Tymczasem trzyletni plan przekazany KNF przewidywał 3 mln zł składki brutto z nieznacznym udziałem wspomnianych produktów. Według Ryszarda Frączka, prezesa towarzystwa, korygowało ono na bieżąco swoje plany działalności i regularnie przekazywało je Komisji. Plany te miały uwzględniać zwiększenie skali działalności, w tym istotny udział gwarancji w portfelu przy jego jednoczesnej dywersyfikacji. Prezes zaznaczył też, że zakład nie miał i nie ma problemów z płynnością, a ryzyko braku realizacji zobowiązań nie istnieje. Ryszard Frączek twierdzi, że rozmawiał z udziałowcami oraz potencjalnymi inwestorami o dokapitalizowaniu TUW Medicum. Ci pierwsi mają deklarować gotowość do podniesienia kapitałów. Natomiast niewymieniony z nazwy podmiot ma prowadzić due dilligence. „PB” wskazuje, że na rynku trwają spekulacje na temat możliwej likwidacji TUW Medicum.

Więcej o decyzji KNF z grudnia 2019 r.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 24 stycznia, Karolina Wysota „Ubezpieczyciel walczy o życie”:

https://www.pb.pl/…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)