TUW PZUW zrealizował cel strategiczny z dwuletnim wyprzedzeniem

0
804

Ubiegły rok był bardzo udany dla TUW Polskiego Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Towarzystwo osiągnęło najlepsze wyniki w swojej historii, notując w 2022 r. przypis składki o prawie jedną trzecią wyższy od tego w roku poprzednim. Rezultat uzyskany przez TUW PZUW pozwolił zrealizować z dwuletnim wyprzedzeniem strategiczny cel w zakresie sprzedaży.

Przypis składki zakładu za miniony rok uplasował się na poziomie 1044 mln zł. Był to wynik o 31% (247,5 mln zł) lepszy od uzyskanego w 2021 r. Dzięki wskaźnikowi wzrostu niemal czterokrotnie wyższemu od osiągnięcia całego sektora majątkowego (niespełna 8%) TUW PZUW zwiększył swój udział w rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce do rekordowego poziomu 34%.

– W ciągu zaledwie siedmiu lat działalności staliśmy się nie tylko liderem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, lecz także ich motorem. Trafiamy ze swoją ofertą w oczekiwania i potrzeby ubezpieczonych, zwiększamy rentowność i jesteśmy odporni na zawirowania rynkowe. Swój rozwój opieramy na solidnych podstawach, czego dowodem jest utrzymanie wysokiego ratingu towarzystwa przez prestiżową międzynarodową agencję S&P – powiedział Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Wysoka wiarygodność i rosnąca rentowość

Przyznany towarzystwu rating na poziomie A- oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań. Wskaźnik mieszany COR (Combined Ratio) TUW PZUW wyniósł 75,2% i był o 14 pp. lepszy od uzyskanego w 2021 r. Rentowność kapitałów własnych (ROE) wzrosła z 1,3 do 6,5%.

Rafał Kiliński podkreślił, że TUW PZUW osiągnął rekordowe wyniki w trudnym roku osłabienia gospodarczego, pomimo zawirowań na rynku będących następstwem pandemii Covid-19 i rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

– To dowód na to, że ubezpieczenia wzajemne sprawdzają się i w dobrych, i w złych czasach. Są atrakcyjne dla podmiotów poszukujących oszczędności, bezpieczeństwa i elastycznych rozwiązań. Sprawdzają się w branżach o trudnych ryzykach, które wymagają niestandardowego podejścia – zaznaczył.

Liczba członków rośnie. Ofert również

Podmioty ubezpieczone w TUW PZUW na zasadzie wzajemności są jednocześnie członkami towarzystwa. W ostatnim roku zwiększyła się ich liczba – z 518 w 2021 r. do 575 na koniec ub.r. Zakład poszerzył działalność o branżę wodociągowo-kanalizacyjną, a ofertę o nowe produkty, takie jak ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych dla indywidualnych użytkowników. Są one realizowane w formule affinity.

– Partnerstwa strategiczne to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów naszych działań. To oferta dla „klientów naszych klientów”. Oprócz fotowoltaiki obejmuje m.in. ubezpieczenia ruchomości domowych i OC dla osób, które są klientami ubezpieczanych przez nas podmiotów korporacyjnych – wyjaśnił Rafał Kiliński.

Istotna rola minimalizacji ryzyka

TUW PZUW zaznaczył, że charakterystyczną cechą jego działalności jest szerokie wsparcie dla ubezpieczonych w zakresie minimalizacji ryzyka – w formie bezpłatnych audytów bezpieczeństwa, wizytacji medycznych, szkoleń i projektów prewencyjnych. Rok 2022 był okresem zintensyfikowanych działań w tej dziedzinie.

– Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom leży we wspólnym interesie. Pozwala na obniżenie składki. Jest ważne w przypadku strategicznych dla gospodarki przedsiębiorstw, podmiotów leczniczych czy samorządów, gdzie niepożądane zdarzenia mogą mieć nie tylko finansowe, lecz także nieodwracalne społecznie skutki. Działalność prewencyjną łączymy ze społecznym zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia. Sfinansowaliśmy m.in. zakup sprzętu dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, a także urządzeń do leczenia chorych na nowotwory dzieci w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku – wyliczył Rafał Kiliński.

Bezpieczeństwu pacjentów i podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej był poświęcony zorganizowany przez TUW PZUW Kongres Rozwiązań Ubezpieczeniowych dla Podmiotów Leczniczych, nad którym patronat objął Rzecznik Praw Pacjenta. 

– Zaprezentowany na kongresie raport o zdrowiu Polaków po pandemii Covid-19 jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem w tej dziedzinie. Został przygotowany pod kierunkiem rady naukowej TUW PZUW. Wyznacza kierunki działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zaowocuje kolejnymi inicjatywami z naszej strony – zadeklarował prezes.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl