TUW „TUW” oferuje zniżki dla posiadaczy Super Rolnika 2021

0
499

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało dla rolników będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego specjalną ofertę w ramach pakietu Super Rolnik 2021. Przewiduje ona specjalne upusty w składce w zależności od liczby zawartych umów.

Oferta przewiduje, że posiadacze pakietu, którzy kompleksowo ubezpieczą swoje mienie, mogą liczyć na zniżkę specjalną w wysokości nawet 20%, zgodnie z zasadą, że im większa liczba i rodzaj zawartych ubezpieczeń w pakiecie, tym większa  zniżka. Ponadto przy zawieraniu umowy w ramach Super Rolnika 2021 ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy, uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w systemie informatycznym TUW „TUW” następujących umów: OC ppm. i/lub AC (w tym pakiet Razem w TUW), upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu państwa, zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.

Kupon zniżkowy może być wykorzystany przez rolnika wielokrotnie, przy umowach ubezpieczenia zawieranych na rzecz ubezpieczonego rolnika z rocznym okresem ważności kuponu.

(AM, źródło: TUW „TUW”)