TUZ Ubezpieczenia: AC All Risks pokryje szkody w wyniku rażącego niedbalstwa

0
342

TUZ Ubezpieczenia rozpoczęło sprzedaż nowego ubezpieczenia Auto Casco All Risks. W ramach polisy można pokryć nawet koszty szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa.

– Szkoda to szkoda i nawet jeśli powstała wskutek rażącego niedbalstwa, to klient TUZ ma prawo i otrzyma odszkodowanie bez względu na to, z czego wynikało to rażące niedbalstwo – mówi Marta Siennicka, kierownik Biura Ubezpieczeń Detalicznych TUZ Ubezpieczenia. – Nasze nowe ubezpieczenie pojazdów od wszystkich ryzyk, nawet od szkód powstałych przez rażące niedbalstwo, to duża zaleta i ważny czynnik wyróżniający nowy produkt TUZ Ubezpieczenia – dodaje.

AC All Risks TUZ Ubezpieczenia obejmuje też m.in. szkody powstałe w wyniku przegryzienia instalacji elektrycznej przez zwierzę, a także powstałe w wyniku samoistnego otwarcia maski pojazdu w czasie jazdy oraz w wyniku samozapłonu.

– Nasze nowe ubezpieczenie zapewnia znacznie większy pakiet świadczeń niż te przewidziane w standardowych polisach. Jestem przekonana, że wprowadzając na rynek AC All Risks, odpowiadamy na potrzeby i wymagania naszych klientów  – mówi Marta Siennicka.

Każdy kupujący w TUZ polisę AC All Risks może wybrać wariant ubezpieczenia. Nie wszyscy to wiedzą, klienci często pytają, więc warto zaznaczyć, że w TUZ dostępne są trzy warianty: serwis, sieć naprawcza albo kosztorys – mówi Dariusz Radaczyński, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód TUZ Ubezpieczenia. – Osobiście rekomenduję skorzystanie z sieci naprawczej, ponieważ to pozwala klientom na zminimalizowanie formalności przy wysokiej jakości usług – dodaje.

Charakterystycznymi cechami AC All Risks są też m.in. złagodzenie wymagań dotyczących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdu oraz zwiększenie limitów na naprawę pojazdu w przypadku szkody powstałej poza granicami Polski.

Polisę AC All Risks można kupić u agentów, przez infolinię lub za pośrednictwem kalkulatora na stronie internetowej towarzystwa.

(AM, źródło: TUZ Ubezpieczenia)