TUZ Ubezpieczenia: Polisa ułatwi przedsiębiorstwu przetrwanie w razie katastrofy

0
397

Jak wynika z badania przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku przez IMAS International, 96% ankietowanych przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw wyraża obawy związane z prowadzeniem działalności w przyszłości. Z kolei 54% boi się wyższych cen energii, materiałów i surowców, a 52% obawia się rosnących kosztów pracy. Wzrost niewypłacalności i potencjalne zatory płatnicze to z kolei bolączka jednej czwartej badanych.

– Kilka ostatnich lat stawiało spore wyzwanie niemal wszystkim obszarom gospodarki. Ciężko wymienić branże, których nie dotknęły w mniejszym lub większym stopniu skutki pandemii Covid-19, niestabilności światowych rynków czy załamania łańcuchów dostaw. Warto jednak mieć na uwadze to, że obok problemów gospodarczych, firmy narażone są też na występowanie negatywnych w skutkach zdarzeń losowych. Zadbanie o zapobieganie takim zdarzeniom to niezbędny element zabezpieczenia mienia czy środków firmy. Nieodzowną częścią takiej ochrony powinna być odpowiednia polisa. Zdejmuje z przedsiębiorcy część ryzyk i pozwala poświęcić się temu, na czym zna się on najlepiej – mówi Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Uniwersalna lista zagrożeń nie istnieje

Według danych TUZ Ubezpieczenia największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się ubezpieczenia OC oraz mienia w zakresie od wszystkich ryzyk. Wzrasta również liczba przedsiębiorstw z ochroną w przypadku wystąpienia przerwy w prowadzeniu działalności na skutek szkody w mieniu, z pokryciem udokumentowanych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

– Te najbardziej oczywiste zdarzenia, jak pożar czy kradzież, na które narażone są przedsiębiorstwa to tylko część obrazu. Dogłębne zrozumienie profilu firmy i różnorodnych ryzyk, które mogą ją dotknąć, jest niezbędne przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu działalności. Na rynku dostępnych jest wiele produktów ubezpieczeniowych oferujących rozległą ochronę – począwszy od ubezpieczenia szyb, przez ubezpieczenie wyposażenia, aż po zabezpieczenie środków obrotowych czy mienia pracowniczego. Tylko kompleksowe i spersonalizowane podejście do tematu zabezpieczenia przedsiębiorstwa pozwala na uzyskanie odpowiedniej pomocy – dodaje Maciej Tokarski.

Kluczowa rola personalizacji

Przed wyborem oferty warto zweryfikować, czy jest możliwe spersonalizowanie ochrony. Zakup polisy powinien być poprzedzony dokładną analizą potrzeb ubezpieczeniowych jednostki oraz ryzyk, które mogą realnie jej dotyczyć.

– Ważne jest, by przed zakupem polisy dokładnie wczytać się w zapisy OWU. Zdarza się, że wśród tzw. wyłączeń znajdują się zagrożenia, których wystąpienie jest w danej branży realne. Wtedy warto skonsultować te obawy z doradcą. Być może będzie w stanie zaproponować dodatkową klauzulę, która zabezpieczy ryzyka typowe dla konkretnej branży – zauważa Maciej Tokarski.

(AM, źródło: Brandscope)