TUZ Ubezpieczenia zapłaci za opóźnienia w publikacji sprawozdań

0
764

Komisja Nadzoru Finansowego 17 listopada nałożyła na TUZ Ubezpieczenia karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł. Powodem nałożenia sankcji było niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych.

W opublikowanym komunikacie KNF wymieniła trzy powody ukarania towarzystwa:

  1. nieprzekazanie Komisji danych i informacji za rok obrotowy 2020, w postaci regularnego sprawozdania do celów nadzoru UKNF (RSR) oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, w ciągu 14 tygodni po zakończeniu tego roku obrotowego, co stanowiło naruszenie art. 335 ust. 7 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  2. nieujawnienie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) za rok obrotowy 2020, w ciągu 14 tygodni po zakończeniu tego roku obrotowego, co stanowiło naruszenie art. 291 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
  3. niewprowadzenie odpowiednich systemów i struktur mających zapewnić realizację obowiązków dotyczących ujawniania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej towarzystwa, co stanowiło naruszenie art. 289 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Nadzór zaznaczył, że zaległe sprawozdania RSR oraz SFCR ostatecznie zostały przekazane do Komisji, a SFCR zostało ujawnione na stronie internetowej towarzystwa. Jednocześnie dodał, że nastąpiło to z naruszeniem terminów wynikających z przepisów, tj. z ponad miesięcznym opóźnieniem.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi nieco ponad 1,93 mln zł.

(AM, źródło: KNF)