Ubezpieczenia sponsorowane w czasach koronawirusa

0
902

Dziś – jak jeszcze prawdopodobnie nigdy do tej pory – przed branżą ubezpieczeniową stoi zadanie związane ze skutecznym zainteresowaniem pracodawców partycypacją w kosztach ubezpieczenia dla swoich pracowników.

W czasie pandemii koronawirusa pracodawcy coraz częściej stają przed koniecznością optymalizacji kosztów. Szukając rozwiązań, w pierwszej kolejności rezygnują ze szkoleń, bonów świątecznych, następnie wstrzymują podwyżki, a w ostateczności redukują wynagrodzenia lub zwalniają część załogi[1]. Jednak rynek pracy, mimo zawirowań związanych z pandemią, jest w dalszym ciągu rynkiem pracownika, zwłaszcza fachowca oraz pracownika wykwalifikowanego/wyspecjalizowanego.

Jak zatem zmotywować pracowników do pozostania w firmie lub do większego zaangażowania się w wykonywaną pracę? Sposoby są różne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa. Jednym z nich, niezmiennie od wielu lat, są dopasowane do potrzeb pracowników benefity pracownicze.

– W Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Życie SA już od kilku lat intensywnie pracujemy nad rozwojem obszaru pracowniczych, grupowych ubezpieczeń na życie. W tym celu budujemy naszą terenową sieć dystrybutorów, inwestujemy w narzędzia informatyczne, które ułatwiają korzystanie z naszych usług przez klientów – pracodawców, ich pracowników – ubezpieczonych, a także przez osoby obsługujące umowy ubezpieczenia. Przede wszystkim jednak tworzymy dobre i wartościowe oferty ubezpieczeniowe dla klientów – podkreśla Piotr Twardokęs, wiceprezes zarządu.

Piotr Twardokęs

Badania przeprowadzane wśród polskich pracowników wykazują, że pod wpływem pandemii wielu z nich zmieniło swoje oczekiwania dotyczące benefitów. W sposób naturalny zmalała rola kart multisport, eventów, spotkań integracyjnych. Ubezpieczenia na życie jednak niezmiennie pozostają w czołówce najbardziej pożądanych benefitów, a ich znaczenie wzrasta[2]. Dodatkowo zainteresowanie ubezpieczeniem rośnie, gdy pracodawca finansuje całość lub część składki ubezpieczeniowej.

Jako profesjonaliści wiemy, że już za kilkanaście (lub „małe” kilkadziesiąt) złotych miesięcznie na pracownika pracodawca może przygotować bardzo atrakcyjny benefit pracowniczy w postaci ochrony ubezpieczeniowej niebagatelnej w obecnych czasach zauważa Piotr Twardokęs.

Pracownicy zwracają większą uwagę na świadczenia związane z ochroną życia i zdrowia, zarówno ich samych, jak i członków rodzin. Coraz częściej poszukują rozwiązań, które będą nie tylko wsparciem w ciężkich dla nich sytuacjach, ale też w trudnych chwilach zabezpieczą ich rodzinę.

Ochrona ubezpieczeniowa, traktowana jako naturalny element pakietu benefitów pracowniczych, jest obecnie jednym z najważniejszych elementów wpływających nie tylko na zadowolenie pracowników z pracy, ale też poczucie bezpieczeństwa ich samych, ich rodzin oraz pracodawcy. Ubezpieczenie ze składką finansowaną przez pracodawcę ma wymiar ochronny i motywacyjny.

Większość społeczeństwa obawia się zachorowania (w tym na Covid-19), komplikacji zdrowotnych oraz śmierci. Nic dziwnego, statystyki są nieubłagane… Wraz ze wzrostem tych obaw wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniami na życie, a te ze składką finansowaną przez pracodawcę są szczególnie doceniane.

Co więcej, choroby cywilizacyjne i zwiększona w ostatnich miesiącach śmiertelność wśród Polaków dotyczą coraz większej liczby osób[3]. Wpływają również na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Zabezpieczenie finansowe jest istotne dla pracowników i członków ich rodzin zwłaszcza w dobie zwiększonej zachorowalności i śmiertelności. W wielu przypadkach zasiłek pogrzebowy nie wystarcza na pokrycie kosztów pochówków, które stały się droższe w związku ze specjalnymi procedurami dotyczącymi Covid-19.

Rodziny pozostawione w takiej sytuacji aktywnie poszukują brakujących środków na pochówek zmarłego. Z pomocą mogą przyjść środki wypłacone w ramach grupowego ubezpieczenia na życie.

Zwracam uwagę na kolejny aspekt związany z pandemią – możliwość (konieczność?) pracy zdalnej. W takiej sytuacji pracodawcy nie mają bezpośredniego wpływu na warunki pracy. Wciąż brakuje dokładnych regulacji dotyczących pracy zdalnej w kwestii ochrony życia i zdrowia pracowników.

Pracownicy mogą zatem rościć sobie prawo do świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku w pracy, nawet jeżeli powstał on w domu. Dla pracodawców będzie oznaczało to wypłatę dodatkowych, często istotnych kwot, mogących wpływać na płynność finansową firmy.

Warto, aby pracodawca zminimalizował ryzyko takich sytuacji i zabezpieczył finansowo pracowników na wypadek m.in.: uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, wystąpienia ciężkiej choroby lub pobytu w szpitalu, a członków ich rodzin – na wypadek śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy. Dlaczego?

Z opracowania GUS „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale 2020 roku” wynika, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wypadkom przy pracy uległo aż 199 tys. osób, natomiast występowanie dolegliwości zdrowotnych związanych z realizacją obowiązków zawodowych wskazało blisko 40% badanych[4].

Biorąc pod uwagę przedłużający się okres pandemii, wielu pracowników nadal będzie pracowało zdalnie przez najbliższe miesiące, najprawdopodobniej praca zdalna/hybrydowa pozostanie z nami na dłużej. Ubezpieczenie sponsorowane przez pracodawcę jest więc przejawem odpowiedzialności i troski nie tylko o bezpieczeństwo finansowe pracowników, ale także własne.

Justyna Potentas

W Open Life oferujemy ubezpieczenia sponsorowane oparte na:

  • stałych sumach ubezpieczenia jednakowych dla wszystkich pracowników lub zróżnicowanych w zależności od wariantu ubezpieczenia,
  • wielokrotności wynagrodzenia brutto pracownika, dzięki czemu pracodawca zapewnia lepsze dopasowanie ochrony swoim pracownikom, każdy pracownik ma bowiem indywidualną sumę ubezpieczenia zależną od zarobków.

– Zachęcamy do promowania tego typu rozwiązań, zwłaszcza teraz, gdy pandemia koronawirusa otacza nas z każdej strony – wpływa na naszą pracę, życie prywatne oraz przyszłość. Jako spółka posiadamy odpowiednie doświadczenie w budowaniu programów sponsorowanych oraz ich dystrybucji. Proszę nas sprawdzić – mówi Piotr Twardokęs.

Dobre grupowe ubezpieczenie na życie ze składką sponsorowaną przez pracodawcę, dopasowane do potrzeb zespołu to (poza optymalizacją kosztów przedsiębiorstwa) szansa dla firmy na budowanie zaangażowania pracowników, podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i kreowanie wizerunku pracodawcy, który dba o swoją kadrę i ich bliskich.

Pandemia i towarzyszące jej poczucie zagrożenia to czas, aby zwiększyć świadomość pracodawców i pracowników co do przydatności ubezpieczeń na życie, w tym znaczenia i roli ubezpieczeń sponsorowanych.

Justyna Potentas
dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Open Life


[1] Raport „Plany pracodawców wyniki 42. edycji badania”, Instytut Badawczy Randstad, Warszawa, 8.12.2020 r.

[2] Raport ManpowerGroup i HRlink, „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców”, badanie zrealizowane w dn. 7–24.08.2020 r.

[3] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/zgony-wedlug-tygodni,39,2.html

[4] „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale 2020 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)”, opracowanie GUS, 15.12.2020 r.