Ubezpieczyciele coraz częściej korzystają ze wsparcia detektywów

0
315

Szacuje się, że już nawet co dziesiąta szkoda z OC trafia w ręce detektywów. Jednak wielu ubezpieczycieli nie chce w ogóle tego komentować. Branża podkreśla, że skoro przestępczość ubezpieczeniowa stale rośnie, musi się bronić.

Maciej Kamiński, prezes zarządu HELPER CPP, twierdzi, że według różnych szacunków, nawet co 10. przypadek dotyczący OC jest kierowany do takiego rozpoznania. I dodaje, że dotyczy to też pozornie niewielkich szkód.

– Korzystanie z usług detektywa jest praktyką powszechną i niestety niezbędną w sytuacji, gdy proceder wyłudzeń na rynku rośnie. Chcąc ustrzec się przed wypłacaniem liczonych rocznie w milionach złotych kwot nienależnych odszkodowań, ubezpieczyciele w wielu przypadkach po prostu nie mają innego wyjścia – komentuje Aneta Rządkowska, dyrektor Departamentu ds. Świadczeń i Odszkodowań Pocztowe TUW.

– Powszechną praktyką wśród TU jest korzystanie z usług wykwalifikowanych podmiotów, które pomagają w przeciwdziałaniu temu problemowi. Częstotliwość takiego wsparcia zależna jest od czujności i doświadczenia osób operacyjnych zajmujących się procesem likwidacji szkód – informuje Anna Szyszka, menadżer Zespołu Likwidacji Szkód Reklamacji i Regresów Credit Agricole TU.

Działania detektywów w postępowaniu odszkodowawczym są legalną praktyką, co potwierdza adwokat Marta Piątkowska. Ubezpieczyciele mogą w toku prowadzonych likwidacji szkód korzystać z usług podmiotów zewnętrznych oraz własnych specjalistów. Natomiast zakres czynności reguluje art. 2 Ustawy o usługach detektywistycznych. To m.in. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.

– Przy szkodach komunikacyjnych najczęściej mamy do czynienia ze zgłoszeniem zdarzenia, które w rzeczywistości nie miało miejsca, albo z nieprawdziwym opisem okoliczności. Do wykrycia takiego rodzaju wyłudzeń wystarczy opinia doświadczonego likwidatora szkód lub ewentualnie eksperta, który jest w stanie ocenić, czy stan pojazdu zgadza się z informacjami podanymi przez osobę zgłaszającą szkodę – zaznacza Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Katarzyna Niegowska-Redo, dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży TUW „TUW”, podkreśla, że w ramach działań zmierzających do ograniczenia skali przestępczości ubezpieczeniowej dopuszcza się możliwość skorzystania z usług profesjonalnych podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na ustalaniu okoliczności zdarzenia. Ma to jednak miejsce tylko wówczas, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie usiłowania lub faktycznego popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego.

(AM, źródło: Monday News)