UE: Mniej niż połowa podróżnych zna prawa pasażerów

0
571

Z badania Eurobarometr na temat praw pasażerów w Unii Europejskiej wynika, że 43% obywateli UE korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z transportu lotniczego, kolejowego transportu pasażerskiego na duże odległości, autokarowego/autobusowego oraz morskiego wie, że UE ustanowiła prawa pasażerów – poinformowała 13 stycznia Komisja Europejska.

32% respondentów wie, że w UE istnieją prawa pasażerów podróżujących samolotem, koleją, autokarem czy autobusem lub statkiem czy promem. Jedynie 14% wie o przysługujących im prawach w transporcie lotniczym, 8% – w transporcie kolejowym, 5% – w transporcie autokarowym lub autobusowym i 3% – w transporcie morskim (statkiem lub promem). W prawach pasażerów lepiej orientują się respondenci, którzy korzystali co najmniej z jednego z wyżej wymienionych środków transportu (43% w porównaniu z 32%).

Odsetek podróżnych, którzy mają poczucie, że przed podróżą zostali dobrze poinformowani o przysługujących im prawach przez przedsiębiorstwa transportowe, kształtuje się różnie w zależności od środka transportu. W przypadku pasażerów podróżujących samolotem wynosi on 40%, statkiem lub promem – 29%, koleją i autokarem czy autobusem – po 26%. Odsetek ten jest nawet mniejszy w przypadku informacji otrzymanych w czasie podróży lub po jej zakończeniu. 

Respondenci, których podróż samolotem została zakłócona, skarżyli się częściej niż pasażerowie korzystający z innych środków transportu: skargi złożyło 37% pasażerów podróżujących samolotem wobec 26% pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem, 24% koleją i 18% statkiem lub promem. Wśród podróżujących, których podróż został zakłócona, lecz którzy nie złożyli oficjalnej skargi (72%), najczęstszym powodem takiej decyzji było przekonanie, że nie miało to sensu (45%) albo że kwota była ich zdaniem zbyt mała (25%).

W przypadku 53% podróżnych, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przydarzyły się zakłócenia podczas podróży samolotem, linie lotnicze zaoferowały pewną formę pomocy (albo posiłek i napoje, albo lot alternatywny, zwrot kosztów, rekompensatę finansową, zakwaterowanie itp.), niezależnie od tego, czy pasażerowie złożyli skargę, czy też nie. Tylko 43% ankietowanych podróżujących koleją i 38% podróżujących autokarem lub autobusem, statkiem lub promem odpowiedziało, że przedsiębiorstwa transportowe zaoferowały im pomoc, gdy doszło do zakłóceń podczas podróży.

55% respondentów, którzy złożyli skargę w przedsiębiorstwach transportowych na zakłócenia, stwierdziło, że są zadowoleni z tego, jak ich skarga została rozpatrzona, natomiast tylko 37% badanych, którym przydarzyły się zakłócenia podczas podróży, przyznało, że byli zadowoleni ze sposobu, w jaki przedsiębiorstwo transportowe poinformowało ich o procedurach składania skargi.

81% badanych, którzy w pewnym momencie poprosili o wsparcie dla osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności (8%), powiedziała, że jest zadowolona z odpowiedzi udzielonej przez przedsiębiorstwo transportowe. Odsetek ten był mniejszy wśród respondentów korzystających z więcej niż jednego środka transportu (60%).

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: – Unia Europejska to jedyny obszar na świecie, gdzie obywatele cieszą się ochroną w postaci pełnego zestawu praw pasażerów. Prawa te należy jednak lepiej poznać. Muszą one być bardziej zrozumiałe, a ich egzekwowanie musi być łatwiejsze. Unijne przepisy powinny również zapewniać pasażerom i przedsiębiorstwom większą pewność prawa. Dlatego Komisja zaproponowała modernizację praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego i kolejowego. Teraz Rada i Parlament Europejski muszą prędko osiągnąć porozumienie w sprawie tych praw i dopilnować, aby osoby podróżujące w UE miały skuteczną ochronę.

Wyniki badania zostaną wykorzystane w trakcie dwóch trwających obecnie procedur ustawodawczych dotyczących praw pasażerów w transporcie kolejowym i lotniczym, a także w trakcie ocen praw pasażerów podróżujących autokarem i autobusem, statkiem i promem oraz praw pasażerów z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności korzystających z transportu lotniczego. W tym kontekście uwzględniony zostanie również dostęp tych pasażerów, a także innych podróżnych do transportu multimodalnego.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono w dniach 19 lutego – 4 marca 2019 r., a na pytania odpowiedziało 27 973 obywateli UE.

(AM, źródło: Komisja Europejska)