UFG zwraca pieniądze za wyjazdy odwołane z powodu pandemii

0
336

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął pierwsze wypłaty z tytułu zwrotu środków za imprezy odwołane z powodu pandemii Covid-19. Pierwsze przekazy opiewają na łączną kwotę ponad 3 mln zł, a realizacje kolejnych będą zlecane przez UFG w następnych dniach. Wśród nich znajduje się duża pula wypłat wynosząca kilkadziesiąt milionów złotych.

Fundusz zaznacza, że w dużej części wniosków złożonych zarówno przez podróżnych, jak i organizatorów wystąpiły braki zgodności danych uniemożliwiające na tym etapie połączenie wniosków podróżnego z danymi przekazanymi przez przedsiębiorcę. Najczęstsze rozbieżności to różnice w datach zawarcia umowy, różne kwoty podawane jako kwoty do zwrotu, niewłaściwa pisownia nazwisk z polskimi znakami, zaokrąglanie kwot, błędy w numerach PESEL itd. Zdarzało się również kilkukrotne złożenie  tych samych wniosków przez przedsiębiorców turystycznych czy składanie wniosków dotyczących klientów, którzy ostatecznie nie zrezygnowali z realizacji imprezy turystycznej, a także składanie wniosków z konta podróżnego innego niż osoba, która zawarła umowę czy podanie błędnego numeru rachunku do zwrotu.

Chociaż wiele z tych rozbieżności udaje się wyjaśniać na bieżąco, to mając na uwadze skalę błędów i zakres korekt, które muszą być wykonane, Fundusz zastrzega, że okres weryfikacji w przypadku części złożonych wniosków może zostać przedłużony do czterech miesięcy. UFG zaangażował już dodatkowe zasoby i środki, aby dokonać niezbędnej korekty wszystkich rozbieżności, aczkolwiek może okazać się, że w przypadku części wniosków niezbędne będzie ich ponowne złożenie. Zainteresowane strony otrzymają informację na ten temat. Wypłaty z pozostałych wniosków będą odbywać się cały czas, dlatego podróżni powinny sprawdzać stan środków na rachunkach wskazanych do wypłaty i sprawdzanie statusu wniosku w portalu TFG.

(AM, źródło: UFG)