UKNF o problemach Gefion

0
1588

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomniał, że duński organu nadzoru finansowego (Finanstilsynet) publicznie ostrzegł, iż Gefion Insurance A/S (Gefion) ma poważne problemy z płynnością. W związku z tym interesy osób ubezpieczających swoje pojazdy w tym zakładzie i osób poszkodowanych przez te pojazdy są zagrożone. Gefion musi znaleźć 21 mln zł (5 mln euro) do końca 2019 r.

Gefion jest zakładem ubezpieczeń z siedzibą w Kopenhadze w Danii, oferującym w Polsce ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.). Działa on w ramach unijnej zasady swobody świadczenia usług. Dlatego polski nadzór ubezpieczeniowy (Komisja Nadzoru Finansowego) nie odpowiada za jego wypłacalność. Nadzorem nad nią zajmuje się duński organ nadzoru. Przedstawicielem Gefion w Polsce, oferującym jego ubezpieczenia, jest Polins sp. z o.o.

UKNF przypomniał, że jeśli zakład ubezpieczeń przestaje wypłacać odszkodowania, to według przepisów prawa polskiego sąd może ogłosić jego upadłość. Wtedy posiadacze umów OC ppm. po upływie 3 miesięcy tracą ochronę ubezpieczeniową i muszą zawrzeć nową. Za brak OC ppm. grozi opłata karna, której wysokość zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej, oraz od rodzaju tego pojazdu.

(AM, źródło: KNF)