UKNF pracuje nad pierwszą w swej historii strategią

0
434

W artykule opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zapowiedział, że Urząd KNF będzie miał własną, pierwszą w historii strategię. Prace nad nią są na ukończeniu i projekt planów strategicznych UKNF trafi wkrótce do konsultacji zewnętrznych.

Jacek Jastrzębski zdradził, że Strategia UKNF będzie wskazywać priorytety działania Urzędu skupione w ramach głównych założeń strategicznych. Przewodniczący Komisji zadeklarował, że nadzór chce działać proaktywnie, dlatego zamierza efektywnie zarządzać informacją oraz posiadanym zasobem wiedzy. Aktywność KNF będzie skoncentrowana na przeciwdziałaniu nadużyciom na rynku, ale z uwzględnieniem perspektywy ochrony interesów klientów nabywających usługi finansowe. Stąd też szef KNF uważa za niezbędne dalsze wzmocnienie nadzoru nad produktami i usługami finansowymi, ich oferowaniem oraz dystrybucją. Strategia UKNF będzie również wskazywać na takie działania, jak optymalizacja procesów, w tym ich digitalizacja i automatyzacja, oraz przypisanie odpowiedzialności za ich efektywność, w szczególności poprzez wdrożenie zarządzania przez cele. Ma to zapewnić skuteczność nadzoru finansowego opartego na sprawnej organizacji działającej w oparciu o nowoczesne technologie i techniki zarządcze. Jacek Jastrzębski ujawnił też, że kolejnymi priorytetami będą rozwój kluczowych kompetencji pracowników oraz budowa odpowiedniej kultury organizacyjnej. UKNF chce kształtować postawy pracowników wokół wartości, które osadzone będą w jego misji i wizji.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 23 listopada, Jacek Jastrzębski: Moja wizja to nadzór proaktywny
https://www.rp.pl/Opinie/311229940-Jacek-Jastrzebski-…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)