Umorzenie zwrotu należności do UFG jest przychodem

0
201

Uczestnik wypadku, który w jego momencie nie posiadał ważnego OC ppm, a UFG umorzył mu należności z tytułu szkód pokrytych w jego zastępstwie, ma przychód podlegający opodatkowaniu – taki wniosek płynie z niedawnego rozstrzygnięcia NSA – podała „Rzeczpospolita”.

Sprawa dotyczyła podatnika, który został poszkodowany w wypadku i odniósł w nim  poważne i trwałe uszkodzenia ciała. Sprawcy zdarzenia nie ustalono, a że mężczyzna nie posiadał w chwili zdarzenia ważnego OC ppm., roszczenia pokrzywdzonych zaspokoił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie ze względu na złą sytuację materialną podatnika odstąpił od dochodzenia wierzytelności, ale ich kwotę potraktował jako jego przychód i przygotował mu PIT-8C. Podatnik zwrócił się do fiskusa z pytaniem o słuszność decyzji UFG, a skarbówka potwierdziła zasadność sporządzenia PIT-8C. Fiskus wskazał, że niwelacja zobowiązania stanowi przychód z nieodpłatnego świadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, do którego trafiła skarga podatnika, uznał, iż uzyskał on przysporzenie mające konkretny wymiar finansowy. Takie samo stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną. Sędzia Antoni Hanus zaznaczył, że decyzja UFG zwolniła podatnika z poniesienia kosztów, a ponadto realnie doszło do przepływu środków.

Wyrok z 18 stycznia 2022 r. jest prawomocny (sygn. akt II FSK 952/19).

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 19 stycznia, Aleksandra Tarka „Jazda bez obowiązkowej polisy z konsekwencjami w PIT”:

https://www.rp.pl/podatki/art19303131-jazda-bez-obowiazkowej-polisy-z-konsekwencjami-w-pit

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)