UNIQA pozwana przez Rzecznika Finansowego

0
983

UNIQA TU jest kolejnym zakładem ubezpieczeń, który został pozwany przez Rzecznika Finansowego za stosowanie nieuczciwych, zdaniem urzędu, praktyk rynkowych wobec klientów kosztorysowych wariantów AC. Zastrzeżenia Rzecznika dotyczą stosowania różnych kryteriów szacowania szkody całkowitej i częściowej.

– Zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy składanie pozwów wobec ubezpieczycieli oferujących nieuczciwe warunki ubezpieczenia Auto Casco. Równocześnie toczymy rozmowy z tymi, którzy zadeklarowali dobrowolną zmianę treści umów. Liczę, że do tej drugiej grupy dołączą kolejni ubezpieczyciele. Możliwe jest to również w ramach ugody sądowej – mówi prof. dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.
Powództwa są składane na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, tj. w interesie ogółu konsumentów. Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego budzi stosowanie niejednolitych kryteriów wyceny kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszystko zależy od tego, czy ubezpieczyciel widzi możliwość orzeczenia szkody całkowitej. W AC standardem jest jej orzekanie, jeśli koszty naprawy przekraczają 70% wartości auta sprzed szkody.

– Żeby to osiągnąć, ubezpieczyciele stosują ceny najdroższych części oryginalnych z logo producenta auta i najwyższe z możliwych koszty robocizny stosowane przez autoryzowane stacje obsługi. Co kluczowe, takie zastrzeżenie ma także zastosowanie do kosztorysowych wariantów ubezpieczenia. To takie, w których klient zgadzał się na ustalanie odszkodowania według zryczałtowanych stawek za naprawę rzędu 65 zł czy 90 zł albo według cen stosowanych przez zakłady naprawcze inne niż ASO i przy użyciu najtańszych, nieoryginalnych części. Naszym zdaniem według takich zasad powinny być też szacowane koszty hipotetycznej naprawy na potrzeby określenia szkody całkowitej – wyjaśnia Eliza Gużewska, z-ca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika.

Pozew wobec UNIQA TU jest kolejnym elementem działań podejmowanych przez Rzecznika Finansowego od sierpnia ubiegłego roku. Urząd wezwał w sumie trzynastu ubezpieczycieli (wszystkich liczących się graczy w segmencie AC) do zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z autocasco. W grudniu ub. r. Rzecznik pozwał pierwszego, niewymienionego z nazwy ubezpieczyciela. Z kolei w tym roku część firm zdecydowała się na polubowne rozwiązanie. W maju Generali TU wprowadziło postulowaną przez Rzecznika Finansowego zmianę treści OWU AC, w lipcu sąd zatwierdził ugodę zawartą w postępowaniu mediacyjnym z Ergo Hestią, natomiast 24 września przed Sądem Okręgowym w Warszawie zawarto pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i InterRisk ugodę, na mocy której ubezpieczyciel dokona postulowanej przez RzF zmiany treści OWU Pakiet Auto+.

Artur Makowiecki
news@gu.com.pl