UNIQA z nową ofertą dla średnich i dużych firm

0
332

W listopadzie UNIQA wprowadziła nowe OWU kompleksowego ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego. Zmiany mają na celu zapewnienie wszechstronnej ochrony posiadanego przez przedsiębiorstwo mienia od zdarzeń nagłych i niespodziewanych oraz od skutków przerw w działalności.

Wprowadzone modyfikacje ujednolicają i uaktualniają oferowane przez UNIQA produkty majątkowe.

– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie warunków, które łączą w jeden dotychczasowych sześć różnych produktów: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego, a także ochronę na wypadek przerw w działalności wskutek szkody w mieniu od zdarzeń losowych, wskutek awarii maszyn oraz wskutek szkody w sprzęcie elektronicznym. Mamy nadzieję, że dla naszych partnerów będzie to uproszczenie procesu poszukiwania najlepszej oferty, dla klienta uproszczenie procesu wyboru i zakupu, a dla UNIQA skrócenie, uproszczenie i co za tym idzie, obniżenie kosztów procesów związanych z obsługą jednego zamiast sześciu produktów – wyjaśnia Tomasz Szarek, dyrektor zarządzający Pionu Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Biznesu UNIQA.

Ochrona dostosowana do potrzeb

Nowy produkt pozwala na indywidualne doprecyzowanie zakresu ochrony. W ramach ubezpieczenia mienia można wybrać zakres od ryzyk nazwanych, gdzie ochrona obejmuje szkody w mieniu powstałe wyłącznie wskutek wskazanych zdarzeń losowych, lub szerszy wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w mieniu, powstałych wskutek zdarzeń losowych, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia.

Dodatkowo ochroną można objąć maszyny i urządzenia na wypadek wystąpienia awarii i uszkodzeń, a także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym sprzętu przenośnego, danych i zewnętrznych nośników danych. Rozszerzenia pokrywają awarie mechaniczne lub elektryczne, w tym spowodowane błędami produkcyjnymi, wadami materiałowymi, zwarciem, implozją lub błędem ludzkim, który może być spowodowany brakiem umiejętności lub niedbalstwem.

– W dobie szybkiego rozwoju technologicznego ubezpieczenie maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie przerwy w działalności spowodowanej szkodą w tych urządzeniach stały się priorytetem dla dużych firm. Tymczasem szkody wewnętrzne w maszynach oraz sprzęcie elektronicznym są standardowo wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia – zauważa Natalia Chlewicka-Rotoli, menedżerka ubezpieczeń majątkowych i transgranicznych UNIQA.

BI cennym dodatkiem

Do każdego ze wspomnianych zakresów klient może dodać ubezpieczenie skutków przerw w działalności, które są objęte ochroną w takim zakresie, w jakim zostało ubezpieczone mienie. W granicach sum ubezpieczenia UNIQA pokryje także koszty poszukiwania miejsca powstania szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz ponad sumę ubezpieczenia koszty ponownego napełnienia instalacji tryskaczowej, niezbędne koszty dozoru mienia w miejscu szkody czy koszty naprawy fundamentów maszyn.

(AM, źródło: UNIQA)