UNIQA Życie nic nie wskórała w Sądzie Apelacyjnym

0
410

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy ubiegłoroczną decyzję UOKiK o ukaraniu UNIQA Życie jako sukcesora AXA Życie za stosowanie klauzul niedozwolonych i oddalił apelację zakładu.

Sprawa dotyczyła kary w wysokości nieco ponad 10 mln zł, jaką 3 czerwca 2022 roku nałożył na towarzystwo prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Zakwestionowane przez niego postanowienia dotyczyły mechanizmu naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z UFK, stosowanego przez przejętą przez ubezpieczyciela spółkę AXA Życie. Opłaty te były tak skonstruowane, że zniechęcały konsumentów do rozwiązania umowy w pierwszych latach jej trwania. Niezależnie od tego ubezpieczyciel pobierał kilka innych opłat, np. administracyjną, transakcyjną, za zarządzanie czy za ryzyko ubezpieczeniowe.

Kara dla UNIQA za stosowanie klauzuli niedozwolonej wyniosła ponad 10 mln zł (10 018 523 zł). Oprócz tego spółka miała jeszcze poinformować konsumentów – listownie, na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku – o decyzji i jej skutkach, czyli o tym, że zakwestionowane klauzule należy traktować tak, jakby ich nie było w umowie. Po uprawomocnieniu się decyzji poszkodowani będą się mogli na nią powoływać w sądzie przy dochodzeniu roszczeń.

14 czerwca Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję prezesa UOKiK i tym samym oddalił apelację spółki. UNIQA może jeszcze wystąpić o kasację do Sądu Najwyższego.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl