Wiceprzewodnicząca KNF a sprawa polis z UFK

0
963

Powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) „Puls Biznesu” wskazuje na wątpliwości towarzyszące zastępcom przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W przypadku Dagmary Wieczorek-Bartczak, która nadzoruje sektor ubezpieczeniowy, chodzi o sprawę polis z UFK.

Gazeta przypomina, że raport NIK dotyczący wyników kontroli przeprowadzonych w Komisji, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i u Rzecznika Finansowego zarzucał nadzorowi brak dostatecznej reakcji na podnoszone zastrzeżenia dotyczące praktyk stosowanych w związku z dystrybucją „uefek” oraz spóźnioną reakcję na sam problem. „PB” zwraca uwagę, że przez kilkanaście lat dyrektorem odpowiedzialnym za sektor ubezpieczeń w UKNF była właśnie Dagmara Wieczorek-Bartczak. Izba wskazała, że w stanowisku z 2006 r. przekazanym UOKiK nadzór napisał, że stosowanie postanowień dotyczących wysokich opłat likwidacyjnych jest powszechną praktyką na całym świecie. Podtrzymywanie tego stanowiska do 2011 r. według NIK miało wpływ na postrzeganie postanowień umownych „uefek” przez instytucje uprawnione do ochrony konsumentów, a w konsekwencji – do wydłużenia procesu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom o ponad 7 lat. „PB” wskazuje, że w 2011 r. KNF wzięła pod lupę rynek polis z UFK, ale jej działania nie uwzględniały problemu opłat likwidacyjnych. Sytuacja uległa zmianie dopiero w 2013 r. Gazeta przypomina, że Dagmara Wieczorek-Bartczak pracuje w nadzorze finansowym od 1996 r. Od 2005 r. zaczęła pełnić wiele funkcji dyrektorskich w departamentach nadzorujących zakłady ubezpieczeń. Od połowy 2016 r. do października 2018 r. pozostawała poza KNF. W odpowiedzi na zapytanie „PB” dotyczące współodpowiedzialności wiceprzewodniczącej za zjawiska będące przedmiotem zarzutów NIK i zasadność powierzenia jej nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym Jacek Barszczewski, rzecznik UKNF, przekazał, że Dagmara Wieczorek-Bartczak spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, aby piastować funkcję zastępcy przewodniczącego KNF. Wymienił też podjęte przez nią działania w zakresie interwencji produktowej dotyczącej polis z UFK. Rzecznik Urzędu wskazał też m.in. że stanowisko z 2006 r. opierało się na ówczesnym stanie wiedzy dotyczącej sprzedawanych wówczas „uefek”, znacząco różniących się od tych oferowanych w kolejnych latach. Dodał, że analizy nadzoru przyczyniły się do urealnienia opłat likwidacyjnych, które nastąpiło po interwencji prezesa UOKiK.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 28 stycznia, Dawid Tokarz „Niekryształowi zastępcy szefa KNF”:

https://www.pb.pl/…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)