Unum Życie: Pracownicy zainteresowani ubezpieczeniami od pracodawcy

0
574

Z nowego badania Unum Insight wynika, że grupowe ubezpieczenia to benefit pożądany przez osoby zatrudnione. Co więcej, wszystkie dodatkowe ubezpieczenia oferowane w firmach wzbudzają duże zainteresowanie.

– Pracodawcy mogą wybierać z szerokiej oferty ubezpieczeń. Najczęściej jest to grupowe ubezpieczenie na życie (wybiera je 46 badanych), ale poza tym firmy oferują również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (19%), ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne (po 18%) – mówi agencji Newseria Biznes Joanna Grudnik, dyrektor operacyjny ds. ubezpieczeń grupowych Unum Życie.

Jak wynika z grudniowego badania Ipsos dla Unum Życie, im większa firma, tym częściej pojawia się w niej ubezpieczenie jako świadczenie pozapłacowe. – W przypadku programów dobrowolnych składka najczęściej opłacana jest ze środków pracownika bądź współfinansowana przez pracodawcę (odpowiednio 46 i 31%). Natomiast największe firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, często bezpłatnie oferują im ten benefit – podkreśla Joanna Grudnik.

Badanie Ipsos pokazuje, że wszystkie dodatkowe ubezpieczenia w firmach wzbudzają dość duże zainteresowanie – około 60% ankietowanych pracowników byłoby chętnych z nich skorzystać. – Największą popularnością cieszy się ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (65%). Na drugim miejscu plasuje się długotrwała niezdolność do pracy, a dalej – ubezpieczenie na wypadek choroby onkologicznej czy innych poważnych zachorowań (odpowiednio 64 i 60%) – mówi Joanna Grudnik.

Ubezpieczeniem na wypadek choroby nowotworowej nieco częściej są zainteresowani pracownicy firm średnich (67%), nieco rzadziej dużych (53%). Wyróżnikiem firm zatrudniających 51–250 pracowników jest natomiast częstsze oferowanie ubezpieczenia zdrowotnego (28 vs. 18%).

Dla pracownika podejmującego decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia oferowanego przez pracodawcę najważniejsze są trzy kryteria: wysokość składki (55%), wysokość sumy ubezpieczenia (48%) oraz zakres ochrony (46%). – Duże znaczenie ma również czytelność, klarowność warunków ubezpieczenia oraz szybkość wypłaty świadczenia – mówi Joanna Grudnik. – Ponad połowa ankietowanych przez nas pracowników najchętniej poznałaby ofertę świadczeń pracowniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetu, intranetu, aplikacji czy materiałów przesyłanych pocztą elektroniczną – dodaje.

43% badanych jako najatrakcyjniejszy benefit pozapłacowy wskazało abonament medyczny, co trzeci pracownik – dodatkowy płatny urlop, a co czwarty – możliwości rozwoju zawodowego. Zatrudnieni doceniają także bezpłatne zdrowe posiłki w pracy oraz elastyczne godziny pracy.

(AM, źródło: Newseria)