Unum Życie z roku na rok wypłaca więcej świadczeń

0
519

Od lipca 2021 do połowy 2022 roku Unum Życie TUiR S.A. wypłaciło swoim klientom 162,3 mln zł świadczeń z tytułu działalności bezpośredniej To o 12,2% więcej niż wartość świadczeń wypłaconych w analogicznym okresie przed rokiem.

Najwyższe jednorazowe świadczenie wypłacone w okresie od lipca 2021 do połowy 2022 roku w polisie indywidualnej wyniosło 839 580 zł, a w polisie grupowej milion złotych.

We wzroście wypłaty  świadczeń upatrujemy nie tylko wpływu zwiększonego portfela klientów, jako naturalnego czynnika rozwoju, ale też przykrego pokłosia pandemii. Wiele osób straciło życie i zdrowie. Wielu z naszych klientów w związku z obciążeniem służby zdrowia nie otrzymało też na czas pomocy w innych dolegliwościach, niekoniecznie związanych z Covid-19, a późna diagnostyka wpływa niekorzystnie na skuteczność leczenia. Najważniejsze jest to, że w znaczącej części tych przypadków otrzymane z polisy pieniądze pomogą w dotarciu do lekarzy i mamy nadzieję,  w powrocie do zdrowia – komentuje Iwona Wiśniewska-Jacak, dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń. 

O większej otwartości na polisy na życie świadczy również fakt, że spółka odnotowuje wzrost sprzedaży polis. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych
z działalności bezpośredniej za okres od połowy 2021 roku do połowy 2022 roku jest o 8,5% wyższa od wyniku sprzed roku, a jej wartość za ten okres wynosi 236,6 mln zł. Natomiast
w ramach ubezpieczeń grupowych wartość przypisanej składki wyniosła 158,7 mln zł i jest wyższa o 22,2% od wyniku z analogicznego okresu z poprzedniego roku.

Ostatnie lata unaoczniły nam wszystkim, że to, co niewyobrażalne, może się zdarzyć
w każdym momencie. To skłania Polaków do świadomego wyboru ochrony życia
i zdrowia. Dostrzegamy to, oferując polisy, które nie tylko chronią życie, ale również zapewniają pomoc w razie pobytów w szpitalu, chorób kardiologicznych, onkologicznych i innych poważnych zachorowań
– komentuje Renata Stawiczny, Krajowa Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Indywidualnych.

(KS, źródło: Unum)